Skip to main content
Hem » nyheter » Säkrare allergidiagnos med blodprov
Sponsrad

Fler än tre miljoner svenskar lever med någon form av allergi. Ett enkelt blodprov ger ett säkert svar som stöd för diagnosen om det är allergi eller inte. Men alla uppsöker inte vården och får inte den hjälp de behöver. Det innebär att många har besvär i onödan med försämrad livskvalitet som följd. ”Det är viktigt att ställa en diagnos tidigt för att undvika att symptomen förvärras”, säger Eva Södergren, vetenskaplig rådgivare.

Allergi är en folksjukdom. Så många som var tredje svensk har luftvägsproblem orsakat av allergi, astma eller annan överkänslighet. När det gäller allergisk reaktion som hösnuva räknar man med att cirka två miljoner svenskar är drabbade. Men det är bara knappt hälften som söker hjälp och ännu färre får en ordentlig utredning.

Eva Södergren
Vetenskaplig rådgivare, Thermo Fisher Scientific

– Obehandlad allergi kan leda till försämrad livskvalitet. Vid andningsbesvär kan man uppleva oro och ångest, man sover sämre, drabbas av trötthet och presterar sämre på arbetet eller i skolan, säger Eva Södergren, vetenskaplig rådgivare på Thermo Fisher Scientific som är ett diagnostikföretag inom områdena allergi och autoimmunitet.

Men att många med allergibesvär aldrig genomgår en utredning innebär också konsekvenser för samhället.

Tonåringar särskilt utsatta

– Studier visar att när man bara behandlar symptomen och inte utreder patienter ordentligt får de inte rätt behandling. Risken finns då att de medicineras fel och i onödan. Det kostar samhället pengar, säger Eva Södergren och nämner en annan studie som visar att barn i övre tonåren med allergi, som flyttas över till vuxenvården, är en särskilt utsatt patientgrupp eftersom de riktlinjer som finns för de patienterna inte efterföljs av alla vårdgivare.

Vad kan man då göra som patient för att få den hjälp man behöver? Att boka en tid på vårdcentralen vid luftvägsbesvär är A och O i sammanhanget.

– I stället för att vara orolig och försöka lösa problemet på egen hand genom att gå till apoteket och köpa antihistaminer är det viktigt att be om att få genomgå en utredning och göra ett allergitest. Man måste få veta om det är allergi eller bara en vanlig förkylning man har eller om det är något annat man behöver utreda. Där har primärvården en väldigt viktig funktion. Det är av stor betydelse att identifiera om det är en allergi eller ej så att man kan ge bästa möjliga vård och behandling.

Eva Södergren berättar att 80 procent av allergikerna är sensibiliserade mot fler än tre allergener samtidigt och att det kan utvecklas över tid.

– Fortsätter man att exponeras riskerar man att utveckla allergi mot flera allergener. Vården kan ge preventivt råd om vad man ska göra och vad man ska undvika. Det är viktigt att ställa en diagnos tidigt för att undvika att symptomen förvärras.

Test med hög träffsäkerhet

Det finns flera tester att tillgå vid utredning av allergi. Ett, som är tillgängligt för alla, är ett blodprov som mäter antikroppar mot de vanligaste allergenerna i omgivningen.

– Det är ett bra första steg för vården. Sedan kan man testa vidare utifrån patientens anamnes. Ett blodprov har hög träffsäkerhet, är enkelt att göra och det är enkelt att tolka. Det skulle göra det möjligt för primärvården ta hand om fler patienter och sedan remittera vidare de svårare mer komplexa patienterna till specialistvården. Det skulle också innebära en kostnadsbesparing.

Fånga upp allergier i tid

När det gäller luftvägssjukdomen astma så är var tionde svensk drabbad. Hälften av dem har lindriga symptom men cirka sju procent lever med svår astma. I kombination med till exempel matallergi kan reaktionen bli mycket allvarlig och i vissa ovanliga fall orsaka dödsfall. Därför är det viktigt att utreda allergisk astma och klargöra vad som triggar den.

Finns det ett samband mellan allergi och astma?

– Ja, säger Eva Södergren och fortsätter:

– Hösnuva kan utvecklas till astma. Symptomen kan upplevas som lindriga i början och man kan tro att man bara har hösnuva fast det även håller på att utvecklas till astma. Det kanske inte behöver gå så långt, utan det gäller att fånga upp det i tid och mota Olle i grind.

Next article