Skip to main content
Hem » nyheter » Finsk innovation lindrar pollenallergi 
Sponsrad

Pollensäsongen är här och miljoner svenskar är berörda. Ett unikt andningsredskap förenar ångandning med motstånd – och minskar därför symtomen. ”Det blir direkt lättare att andas”, säger Ulla-Carin Lindquist som har svår pollenallergi. 

Cirka 30 procent av Sveriges befolkning har pollenbesvär som rinnsnuva, nästäppa och röda ögon. Allergin kan också utlösa astma med symtom som andnöd och hosta. 

Well02 kan hjälpa pollenallergiker och även astmatiker med symtom. Andningsredskapet utvecklades i Finland redan 2016 och är en kombination av två var för sig vetenskapligt beprövade metoder: Andning med motstånd och djupinandning av vattenånga. 

– Det unika med produkten är att den förenar dessa två etablerade sätt att förbättra andningskapaciteten och luftvägarnas kondition, säger Anssi Sovijärvi, professor emeritus i klinisk fysiologi och en av Finlands ledande lungfunktionspecialister. 

Ulla-Carin Lindquist

”Allergin lindras och jag mår bättre” 

Ulla-Carin Lindquist, Stockholm, är extremt pollenallergisk och brukar resa till Kanarieöarna under pollensäsongen. Men varken i år eller förra året kom hon iväg på grund av pandemin. Hennes sambo köpte en Well02 till henne förra året.  

– Jag andningstränar minst en gång om dagen. Allergibesvären lindras, det blir lättare att andas, pulsen går ner och jag mår bättre, säger Ulla-Carin. 

Så fungerar det 

Att använda WellO2 är enkelt. Du sitter ned och andas genom ett munstycke som har ett justerbart motstånd. Med inandningen drar du in varm vattenånga. Det går också att koppla en näsmask till apparaten. 

Ångan fuktar slemhinnorna och minskar irritationer i luftvägarna eftersom slem och partiklar lättare rensas ut. Det inbyggda motståndet stärker andningsmusklerna på ett mångsidigt och effektivt sätt samt gör dem mer uthålliga, vilket ökar andningskapaciteten. 

Därför hjälper Well02 vid pollenallergi 

Vid pollenallergi minskar nästäppan och slemansamlingar i luftrören av ångandningen och det blir lättare att andas. 

– Ångan bidrar också till att partiklarna som irriterar och orsakar allergiska reaktioner transporteras ut, berättar Anssi Sovijärvi. 

Därför hjälper Well02 vid astma 

Astma kan triggas igång av allergener som pollen. Det finns också en nära koppling mellan astma och försämrade andningsvanor. 

– Astma leder till ojämn och ineffektiv fördelning av inandningsluften i lungorna. Detta kan du förbättra genom andningsträningen med Well02. Astma hör också ihop med slemansamlingar och dessa minskar av ångandningen, förklarar Anssi Sovijärvi.

Ett gym för dina lungor

Andningsmuskelstyrkan har stor betydelse för prestation, syreupptagning och lungventilation. Enligt en ny finsk klinisk studie på astmapatienter gav en lätt, hemmabaserad andningsträning med mottryck i kombination med inandning av varm ånga upp till 20 % ökning av andningskraften efter bara en månads övning. I studien användes den finska andningsövningsapparaten WellO2. Apparaten kombinerar andningsövningar som stärker andningsmusklerna med inandning av varm ånga som även vårdar slemhinnan i näsan, lindrar hosta och effektivt lossar slem. Genom en effektiv återhämtning och förebyggande andningsträning kan man stödja behandlingen av andningsproblem och förbättra patienternas livskvalitet. Apparaten kombinerar andningsövningar som stärker andningsmusklerna med inandning av varm ånga som även vårdar slemhinnan i näsan, lindar hosta och lossar slem.

  • Andnöd
  • Slembildning 
  • Hosta
  • Täppthet

Kliniskt testad

*Kuronen I, Heinijoki J, Sovijärvi A: Effects of counterpressure breathing with steam inhalation on lung function in stable asthma, ERS International congress 2022, Barcelona Spain, 4–6 September)

MED RABATTKOD ”ALLERGI” FÅR DU -15% RABATT FRÅN WELLO2.SE

Next article