Skip to main content
Hem » Astma, Allergi & Eksem » Framtidens astmabehandling
Astma allergi och atopiskt eksem

Framtidens astmabehandling

sköterska vid dator
I samarbete med: Chiesi Pharma
Foto: Unsplash
sköterska vid dator
I samarbete med: Chiesi Pharma
Foto: Unsplash

Dagliga symtom, som tryck över bröstet, andfåddhet, hosta och väsande andning, är yttringar på svår astma. Otillräckligt behandlad leder astma till följdsjukdomar och påverkar livskvaliteten. Det är viktigt att patienten söker hjälp eller remitterar sig själv.

Astma är en av vår tids största folksjukdomar. Sjukdomen är både under- och överdiagnostiserad och i vissa fall är det svårt att fastställa korrekt diagnos. Patienter kan bli utan en effektiv behandling, med sämre hälsa och livskvalitet som följd. Vid obehandlad astma riskerar patienten på sikt att få en mer kronisk och svårkontrollerad sjukdom. Man kan även utveckla en kronisk irreversibel lungfunktionsnedsättning, få påverkan på hjärta- och kärl, migrän, ökade hudbesvär och allergier, säger Leif Bjermer, professor och överläkare vid VO Lungmedicin och allergologi i Lund.

Vad utlöser astma?

Trots pågående utveckling av befintliga och nya behandlingsprinciper finns det idag patienter som utvecklar så svår astma att de inte riktigt blir hjälpta av de läkemedel de får, så kallad okontrollerad astma även kallad svår astma. Det är viktigt att identifiera vilka triggerfaktorer som utlöser ökande besvär eller som gör sjukdomen svårare att kontrollera.

En pälsdjursallergiker som tvingas till upprepad exponering får en mer svårkontrollerad sjukdom. Det gäller även vid väderomslag, kvalsterallergi eller yrkesmässig exponering. Rökning ökar också risken för dålig astmakontroll. Det finns ett astmakontrolltest (ACT) som kan hjälpa personer med astma att bedöma sin astmakontroll, menar Bjermer.

Astmakontroll i vardagen

– Många astmatiker gör fel när de inhalerar sin astmamedicin, vilket försämrar effekten av läkemedlet.

De vanligaste felen är hur djupt man inandas eller hastighet, ofullständig utandning innan inhalering samt bristande koordination av alla stegen. För god kontroll krävs det en optimal deponering som behandlar inflammation också i de små luftvägarna och här måste val av inhalator anpassas till den enskilde patientens behov och teknik. Vissa tar inte sin medicin på grund av felaktiga kunskaper eller rädsla för biverkningar. Andra glömmer helt enkelt att ta medicinen och i vissa fall beror det på personligheten. Tyvärr ser vi också fler grupper som inte har råd att hämta ut sitt recept eftersom de inte kommer upp i högkostnadsskyddet, säger Bjermer.

Framtidens behandling

Bjermer tror på en mer individanpassad behandling med biologiska läkemedel som minskar försämringsperioden och behovet av perorala kortikosteroider (OCS) samt förbättrar patienternas astmakontroll och välmående. Det är också viktigt att det finns kännedom om nya behandlingsmöjligheter i hela vårdkedjan.

Framförallt är det viktigt att patienten söker hjälp eller remitterar sig själv, eftersom det finns hjälp att få, avslutar han.


Har du 10 sekunder över? Visste du att…

Astma är en folksjukdom som drabbar cirka 10 % av Sveriges befolkning

Ungefär hälften av alla astmatiker har så kallad okontrollerad astma, de har ofta besvär eller får astmaanfall.

Det finns behandling att få.

Det är viktigt att anpassa inhalator till den enskilde patientens behov och teknikförmåga, då det krävs optimal deponering som behandlar inflammation även i de små luftvägarna.

Då ska du uppsöka läkare: Dagliga symtom som tryck över bröstet, andfåddhet, hosta och väsande andning, är yttringar på svår astma.

Chiesi har ett starkt engagemang och arbetar intensivt för att förbättra vården och livskvalitén för alla som lider av en respiratorisk sjukdom som till exempel astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Läs gärna mer här.

Next article