Skip to main content
Hem » Astma, Allergi & Eksem » Skydda mot förkylningar och öka livskvaliteten under förkylningssäsongen
Astma allergi och atopiskt eksem

Skydda mot förkylningar och öka livskvaliteten under förkylningssäsongen

I samarbete med: Enzymatica
Foto: Enzymatica
I samarbete med: Enzymatica
Foto: Enzymatica

Virus är något vi tänker på som aldrig förr och vi har alla lärt oss hjälpa till med att förebygga virusspridning. Medvetenheten kring virus och viljan att förebygga förkylnings- och influensavirus kommer förmodligen att vara stark även efter pandemin. När vi återgår till ett mer normalt liv kommer förkylning och influensa sannolikt att öka igen. Då är det särskilt viktigt för utsatta grupper att skydda sig lite extra.

Under Corona-pandemin har människors kunskap om virus och hur de sprids mellan människor ökat. Förkylningsvirus är ett av de vanligast förekommande virusen. Vuxna är i genomsnitt förkylda mellan två och fem gånger per år, medan barn i genomsnitt drabbas av förkylning mellan sju och tio gånger årligen, säger Kristoffer Ahlerup, marknadschef på Enzymatica. De har utvecklat förkylningssprayen ColdZyme, en produkt som skyddar mot förkylningsvirus, kan förkorta förkylning om det används på ett tidigt stadium av infektionen samt lindrar förkylningssymptom och halsont.

De restriktioner som gäller och de försiktighetsåtgärder många människor vidtagit under Coronapandemin har bidragit till att färre människor insjuknat i förkylning och influensa. När Coronarestriktionerna släpper och vi så småningom återgår till en mer normal livsstil kommer många förmodligen att vara mer angelägna om att göra vad vi kan för att förebygga även vanliga förkylningar och influensa, som har en negativ inverkan på livskvaliteten, begränsar våra aktiva liv och resulterar i sjuk- och VAB-dagar.

Barriärteknologi skyddar mot  förkylningar

– Det finns dessvärre inget vaccin mot förkylningar. Efter pandemin vill vi självklart kunna leva en aktiv livsstil med allt vad det innebär av resor, fysiska jobbmöten, föreningsaktiviteter och olika typer av sociala tillställningar.  En receptfri egenvårdsprodukt som enkelt kan tas med i väskan eller jackfickan och användas i situationer där behovet av att förebygga förkylningar är särskilt stort. Det är ett bra verktyg att ta till för att fortsätta ha ett aktivt liv och samtidigt skydda sig mot förkylningsvirus, säger Kristoffer Ahlerup.

ColdZyme är en kliniskt dokumenterad medicinteknisk produkt. Den baseras på barriärteknologi som inkluderar marina enzymer. Barriärteknologin verkar genom att bilda en skyddande barriär på slemhinnan i svalget som gör det svårt för förkylningsvirus att få fäste i kroppen och därigenom orsaka sjukdom. Barriären fångar upp, inaktiverar och sköljer bort viruset innan det får fäste på slemhinnorna. Kliniska studier visar också att produkten kan förkorta förkylningsperioden med flera dagar om den används i ett tidigt skede av förkylningsförloppet.

Ge immunförsvaret lite hjälp på traven

Äldre människor, barnfamiljer och personer som lever ett fysiskt aktivt liv är några av de grupper som kan ha störst nytta av en produkt som kan förebygga förkylningar och vid behov även förkorta förkylningsperioden.

– Att hålla avstånd och tvätta händerna kommer självklart att vara viktiga komponenter för att förebygga smittspridning även framöver, men ibland kan kroppen behöva lite extra hjälp på traven.

Då är en produkt som skyddar mot förkylningsvirus ett bra komplement, säger Kristoffer Ahlerup.

Next article