Skip to main content
Hem » Astma, Allergi & Eksem » Intensiv forskning och nya läkemedel förbättrar livskvalitén för personer med atopiskt eksem
Astma allergi och atopiskt eksem

Intensiv forskning och nya läkemedel förbättrar livskvalitén för personer med atopiskt eksem

Kvinna som sover med kudden över huvudet.
Kvinna som sover med kudden över huvudet.
Foto: Getty

Atopiskt eksem är en folksjukdom som någon gång drabbar 15 till 30 procent av alla barn och mellan 2 och 10 procent av alla vuxna i Sverige. Atopiskt eksem är en multifaktoriell sjukdom, vilket innebär att den orsakas av flera faktorer, i det här fallet mutation av flera gener i kombination med omgivningsfaktorer. Forskare har identifierat några av de gener som påverkar sjukdomsförloppet, men långt ifrån alla. 

Som spädbarn uppstår ofta atopiska eksem i ansiktet och på sträcksidor, hos de lite äldre barnen i böjvecken. Därför kallas atopiskt eksem ibland för böjveckseksem. Bland vuxna är det vanligast med eksem i ansiktet, på halsen och på händerna, men det kan förekomma över hela kroppen, säger Maria Bradley, professor, överläkare och forskargruppsledare vid Karolinska Institutet.

Maria Bradley
Professor,
överläkare & forskargruppsledare Karolinska Institutet. Foto: KI

Saknas nationella riktlinjer för atopiskt eksem

– Hur behandlingen av atopiskt eksem utförs kan skilja sig över landet, vilket beror på att tillgången till hudläkare varierar. Det finns inte heller några nationella riktlinjer för atopiskt eksem. Den initiala behandlingen består av att undvika triggerfaktorer samt förebyggande behandling i form av mjukgörande krämer som kompletteras med antiinflammatorisk behandling vid behov samt ljusbehandling eller systembehandling för de lite svårare sjuka, säger Maria Bradley.

Forskning med fokus på sjukdomssamband och ny behandling

– Forskningen kring atopiskt eksem är intensiv och pågår på flera fronter. I takt med att forskarna lär sig mer om hur sjukdomen fungerar så ökar möjligheten att ta fram nya läkemedel i såväl sprutform som tablettform. Det rör sig både om biologisk antikroppsbehandling och småmolekylära läkemedel som kan påverka inflammationssvaret. Dessa läkemedel kommer ge tillgång till fler behandlingsalternativen och förbättrar förutsättningarna, framför allt för patienter med svåra atopiska eksem, säger Maria Bradley.

Viktigt att behandla orsaken till klådan

Det är relativt vanligt att individer med atopiskt eksem även har psykiatrisk problematik, exempelvis depression och stressrelaterade sjukdomar. Maria Bradley betonar vikten av att sjukvården uppmärksammar och specifikt frågar kring detta.

Besvärlig och intensiv klåda och torr hud är de vanligaste symtomen när det gäller atopiskt eksem. Forskning visar att klådan i hög utsträckning påverkar individers livskvalitet. Uppblossande klåda nattetid gör ofta att man kan förlorar flera timmars värdefull sömn och i familjer där barn lider av klåda drabbas ofta hela familjen av störd sömn, skolgång och arbetsliv kan också påverkas.

– Den viktigaste åtgärden för att behandla klådan är att behandla den inflammation som orsakar klådan och förebygga att huden blir torr med regelbundet användande av mjukgörande, säger Maria Bradley.

Next article