Skip to main content
Hem » nyheter » Konsul Berghs stiftelse stöttar allergiforskning med mål att förbättra livet för allergiker
Sponsrad

Konsul Berghs stiftelse beviljar årligen anslag och stipendier i en storleksordning om 2 miljoner kronor till svenska allergiforskare. Det övergripande syftet är att stötta forskning som kan ge nya diagnostiska och terapeutiska möjligheter och därigenom förbättra livskvaliteten för människor med olika former av allergi.

Konsul Berghs stiftelse grundades 1959 genom en donation från konsul Thorsten Bergh, som under många år var vd för textilbolaget Mab & Mya. Han led av mycket svår allergi, vilket ledde till att stiftelsen fokuserar på att stötta just allergiforskning i Sverige. Stiftelsen stöttar projekt som representerar hela bredden från mekanismer för den allergiska reaktionen till diagnostik och behandling samt hur man kan förbättra omhändertagandet av patienter med allergi och astma.

Cecilia Wikström
Stiftelsedirektör på Konsul Berghs stiftelse

–Stiftelsen är en relativt liten men aktiv samhällsaktör med en engagerad styrelse och ett högkvalificerat vetenskapligt råd. Stiftelsen gör en viktig samhällsinsats. Vi vänder oss främst till unga forskare och doktorander som snart ska disputera. Vi delar dessutom årligen ut ett pris för bästa doktorsavhandling inom allergiområdet. Priset består av en summa som tillfaller pristagaren personligen samt ett anslag för fortsatt forskning, säger Cecilia Wikström, stiftelsedirektör på Konsul Berghs stiftelse.

Stöttar forskare i början av sin forskarkarriär

 Utöver anslag sprider Konsul Berghs stiftelse kunskap om allergiforskning genom att vart tredje år anordna ett symposium med inbjudna internationella talare för forskare och vårdpersonal inom allergiområdet.

–Vi stöttar främst lovande forskare som befinner sig i början av sin forskarkarriär och ännu inte har fått någon fast forskartjänst, säger Marianne van Hage, professor i klinisk immunologi vid Karolinska Institutet samt styrelseledamot och ledamot i Konsul Berghs stiftelses vetenskapliga råd.

Marianne van Hage
Professor i klinisk immunologi vid KI & styrelseledamot och ledamot i Konsul Berghs stiftelses vetenskapliga råd

Förbättrar förutsättningarna för människor med allergi

Konsul Berghs stiftelse har bland annat stöttat allergiforskning som bidragit till att vi fått ökad kunskap om vad som sker på cellnivå vid allergisjukdom, känsligare och mer precisa diagnostiska metoder, nya framtida behandlingsmöjligheter samt hur man kan förbättra omhändertagandet av allergiker.

–Allergiforskningen har bidragit till att vi på ett tidigare stadium kan identifiera allergiker och ge dem råd och behandling vilket leder till att hen kan undvika att få kroniska besvär. Allergiforskningen har också möjliggjort att vi nu kan identifiera och bättre förstå en ny form av svår födoämnesallergi, köttallergi där fästingbitna patienter kan få svåra fördröjda besvär efter intag av rött kött. Den har även lett till att vi idag har fått bättre och mer riktade behandlingar, säger Marianne van Hage.

–I år har hela 48 forskare ansökt om medel från stiftelsen, vilket är rekord. Aldrig förr har så många forskare från universitet utspridda över hela landet sökt medel hos stiftelsen. Allergi är en folksjukdom som begränsar många människors liv. För oss är det viktigt att kunna göra allt vi kan för att driva forskningen framåt och förbättra livskvaliteten och förutsättningarna för människor med allergi, säger CeciliaWikström.

Next article