Skip to main content
Hem » Astma, Allergi & Eksem » Patienten i fokus för Galenica
Astma allergi och atopiskt eksem

Patienten i fokus för Galenica

I samarbete med: Galenica
Ronnie Wallin Vd & Grundare Galenica. Foto: Josefin Widell Hultgren
I samarbete med: Galenica
Ronnie Wallin Vd & Grundare Galenica. Foto: Josefin Widell Hultgren

På Galenica vill man ge användaren en bättre följsamhet i behandlingen av eksem.

Vi ser att de patienter som kontinuerligt använder sig av en mjukgörande kräm får ett bättre behandlingsresultat, säger Ronnie Wallin VD och grundare.

Galenica valde 2004 att satsa på läkemedel för bland annat atopisk dermatit för att de vill förbättra utfallet för patienterna så att de bibehåller motivationen att fortsätta med en mjukgörande kräm som ger en förbättring. Atopisk dermatit och torr hud kännetecknas av intensiv klåda, torrhet, fjällande hud och återkommande eksem. Detta är en vanligt förekommande kronisk inflammatorisk hudsjukdom, som har en livstidsprevalens med betydande effekter på livskvaliteten.

– Vi jobbar mycket med att produkterna ska vara användarvänliga när det kommer till doft och konsistens. Man får heller inte glömma bort vikten av kontinuitet, regelbundenhet och hur patienten upplever känslan på huden. Vi ser en efterfrågan på produkter som är neutrala i doften och att känslan på huden ska vara kosmetiskt tilltalande. Patienten blir då motiverad att uppehålla behandlingen i vardagen, vilket är en förutsättning för ett lyckat och ihållande resultat. Mindre bra behandlingsresultat beror ofta på att användaren inte varit tillräckligt motiverad att fullfölja sin behandling, säger Wallin.

Läkemedel för framtiden

– Vi har kommit en lång väg sedan starten. Forskningen har tagit flera steg mot en större förståelse, vilket förhoppningsvis kommer att resultera i bättre kunskap och möjligheter att förebygga och behandla eksem. Galenica kommer att fortsätta arbetet och forskningen för personer med atopisk dermatit, säger Wallin.

Miljömedvetenheten i fokus

– Förutom att vi vill skapa produkter som hjälper, så genomsyras även vårt tänkande av hållbarhet genom hela ledet. Från val av tidsenliga komponenter, till dess nedbrytning i naturen, till val av produktionsanläggningar, till leverans och efterföljande kvalitetssäkring.

Vi implementerar produktionsprocesser med tonvikt på bevarande av naturresurser. För oss är det viktigt att våra produktionsställen lever upp till våra miljökrav och att de ligger nära de marknader där vi existerar.

Framförallt vill vi ligga i framkant i utvecklandet av läkemedel med ett stort patientfokus, följsamhet i produkterna och i vår strävan efter en hållbar utveckling inom läkemedelsbranschen, avslutar Wallin.

Next article