Skip to main content
Hem » Astma, Allergi & Eksem » Dags för ett svenskt allergiprogram
Astma allergi och atopiskt eksem

Dags för ett svenskt allergiprogram

Kristina Ljungros.
Kristina Ljungros.
Kristina Ljungros. Foto: Jens Sølvberg

Som patientföreträdare blir vi inom Astma- och Allergiförbundet röstbärare för personer med astma, allergi och annan överkänslighet, som berör minst 35 procent av befolkningen eller 3,5 miljoner människor i Sverige.  

Tidigare fanns bilden av att det inte finns så mycket att göra åt om någon blir allergisk eller inte. Idag vet vi bättre. Det går att förebygga allergisjukdomar och att diagnostisera och behandla redan utvecklad allergi så att risken för allvarliga reaktioner minskar.  

Ett exempel är jordnötsallergi. Det har visat sig att barn med eksem har en ökad risk att bli allergiska mot jordnötter, men risken minskar om de börjar äta mat med jordnöt under första levnadsåret. Ett annat exempel är glutenintolerans där tidig inroduktion av gluten minskar risken att utveckla celiaki. Med rätt information till småbarnsföräldrar skulle vi kunna halvera jordnötsallergi hos små barn på 10 år. 

I Sverige har ungefär 800 000 personer astma. Med rätt behandling kan merparten av dom bli i princip symtomfria. Men tyvärr har bara hälften den behandling de behöver. Personer med okontrollerad astma har symptom som hosta och tung andning som gör att de ofta måste medicinera extra mot dessa besvär. Det ökar risken för astmaattacker som kräver omfattande sjukvårdsinsatser som akutvård och inläggning. 

En annan enkel förbättringsåtgärd är en personlig behandlingsplan. Det bör alla med astma ha. Men en ny undersökning bland våra medlemmar visar att så inte är fallet, inte ens bland dem som tycker att de får bra vård.

Många med astma förändrar sin syn på vad som är normalt, vad man får stå ut med och många tror inte att man kan bli symtomfri. 

Ett nationellt allergiprogram vore inte bara en vinst för patienterna med astma, allergi och annan överkänslighet. Det vore även en vinst för hela samhället om patienter fick verktyg och behandling för att må så gott de bara kan. Det skulle innebära färre sjukdagar, mer optimal användning av läkemedel och mindre behov av akutvård. 

Vad skulle då en en övergripande satsning på allergisjukdomar, ett nationellt allergiprogram innehålla? Astma- och allergiförbundet menar att den bör innefatta:  

  • Strategi för att förebygga allergier genom att öka kunskapen hos allmänheten och vårdpersonal.
  • Nationella riktlinjer och nationellt kvalitetsregister för allergisjukdomar  
  • Riktat stöd till forskning  
  • Fler specialister inom allergivård 
  • Patientutbildning till alla patienter 

Forskningen kring allergiers uppkomst och hur de kan förebyggas har tagit stora kliv framåt det senaste decenniet.

Det är dags att omsätta kunskapen i praktisk handling, det är med andra ord hög tid för ett svenskt allergiprogram.

Next article