Hem » Astma och allergi » Dags för ett svenskt allergiprogram
Astma allergi och atopiskt eksem

Dags för ett svenskt allergiprogram

Kristina Ljungros.
Kristina Ljungros.
Kristina Ljungros. Foto: Jens Sølvberg

Som patientföreträdare blir vi inom Astma- och Allergiförbundet röstbärare för personer med astma, allergi och annan överkänslighet, som berör minst 35 procent av befolkningen eller 3,5 miljoner människor i Sverige.  

Tidigare fanns bilden av att det inte finns så mycket att göra åt om någon blir allergisk eller inte. Idag vet vi bättre. Det går att förebygga allergisjukdomar och att diagnostisera och behandla redan utvecklad allergi så att risken för allvarliga reaktioner minskar.  

Ett exempel är jordnötsallergi. Det har visat sig att barn med eksem har en ökad risk att bli allergiska mot jordnötter, men risken minskar om de börjar äta mat med jordnöt under första levnadsåret. Ett annat exempel är glutenintolerans där tidig inroduktion av gluten minskar risken att utveckla celiaki. Med rätt information till småbarnsföräldrar skulle vi kunna halvera jordnötsallergi hos små barn på 10 år. 

I Sverige har ungefär 800 000 personer astma. Med rätt behandling kan merparten av dom bli i princip symtomfria. Men tyvärr har bara hälften den behandling de behöver. Personer med okontrollerad astma har symptom som hosta och tung andning som gör att de ofta måste medicinera extra mot dessa besvär. Det ökar risken för astmaattacker som kräver omfattande sjukvårdsinsatser som akutvård och inläggning. 

En annan enkel förbättringsåtgärd är en personlig behandlingsplan. Det bör alla med astma ha. Men en ny undersökning bland våra medlemmar visar att så inte är fallet, inte ens bland dem som tycker att de får bra vård.

Många med astma förändrar sin syn på vad som är normalt, vad man får stå ut med och många tror inte att man kan bli symtomfri. 

Ett nationellt allergiprogram vore inte bara en vinst för patienterna med astma, allergi och annan överkänslighet. Det vore även en vinst för hela samhället om patienter fick verktyg och behandling för att må så gott de bara kan. Det skulle innebära färre sjukdagar, mer optimal användning av läkemedel och mindre behov av akutvård. 

Vad skulle då en en övergripande satsning på allergisjukdomar, ett nationellt allergiprogram innehålla? Astma- och allergiförbundet menar att den bör innefatta:  

  • Strategi för att förebygga allergier genom att öka kunskapen hos allmänheten och vårdpersonal.
  • Nationella riktlinjer och nationellt kvalitetsregister för allergisjukdomar  
  • Riktat stöd till forskning  
  • Fler specialister inom allergivård 
  • Patientutbildning till alla patienter 

Forskningen kring allergiers uppkomst och hur de kan förebyggas har tagit stora kliv framåt det senaste decenniet.

Det är dags att omsätta kunskapen i praktisk handling, det är med andra ord hög tid för ett svenskt allergiprogram.

Nästa artikel
Hem » Astma och allergi » Dags för ett svenskt allergiprogram
Astma allergi och atopiskt eksem

Atopiskt eksem är vanligt men det finns många effektiva behandlingsalternativ

Atopiskt eksem är en långvarig inflammatorisk hudsjukdom som förekommer hos både barn och vuxna.De atopiska eksemen blommar ofta upp i perioder och kan variera från mildare besvär med rodnad, torr och kliande hud till svåra besvär med ihärdig klåda och sprucken hud. Nya behandlingsalternativ och intensiv forskning på atopiskt eksem bidrar till att framtiden ser ljus ut för den här patientgruppen.

Atopiskt eksem är en ärftlig benägenhet till en torr hud som ofta innebär att det periodvis uppstår inflammationer i huden. Även om sjukdomen ofta uppträder i skov så har en person med atopiskt eksem alltid kvar sin benägenhet för torr hud, vilket innebär att eksem kan blomma upp igen även efter att ha varit frånvarande i flera år. Atopiskt eksem orsakas av en kombination av ärftliga faktorer och miljöfaktorer, säger Emma Johansson, överläkare på hudkliniken på Södersjukhuset i Stockholm.

Forskning kring nästa generations behandling

Patienter med atopiskt eksem har ofta en ökad benägenhet till astma och olika typer av allergiska besvär. Sjukdomarna orsakar inte varandra men kan däremot trigga varandra. Många som har både atopiskt eksem och pollenallergi upplever exempelvis att deras atopiska eksem förvärras under pollensäsongen.

Emma Johansson

Överläkare

Foto: Region Stockholm

– Historiskt har forskningen fokuserat mycket på riskfaktorer men nu forskar man mycket på nästa generations behandling av atopiska eksem. Det har traditionellt behandlats med mjukgörande krämer och kortisonkrämer, men på senare tid har en ny generation biologiska immunhämmande läkemedel. Det rör sig om riktade precisionsmedicinska behandlingar som reglerar sjukdomsorsakerna. Den här typen av läkemedel ger förstås nytt hopp till många patienter med svåra besvär, säger Emma Johansson.

Var uppmärksam på dina sjukdomstriggers

– Det är viktigt att patienter som besväras mycket av sina atopiska eksem verkligen uppsöker sjukvården. Man ska inte behöva stå ut svår klåda som har en negativ påverkan på livskvalitet. Det är också viktigt att sjukvården tar sig tid att dels förklara hur sjukdomen fungerar, hjälper patienten att kartlägga sina individuella triggers som kan utlösa skov och går igenom de behandlingsalternativ som finns, säger Emma Johansson.

Hennes råd till personer med atopiskt eksem som vill underlätta sina symptom är att vara noga med att regelbundet använda mjukgörande kräm, som både behandlar och förebygger atopiskt eksem. Var uppmärksam på de faktorer som triggar i gång dina eksem, exempelvis infektioner i kroppen, olika typer av livsmedel eller fysisk träning.

– Behandlingsalternativen har på senare år blivit fler, vilket förstås är positivt.

I framtiden kan personer med atopiska eksem förhoppningsvis erbjudas en mer individanpassad och riktad behandling, säger Emma Johansson.

Nästa artikel