Skip to main content
Hem » nyheter » Atopisk dermatit är vanligare än vad vi tror
Sponsrad

Folksjukdomen atopisk dermatit, eller atopiskt eksem som det också kallas, är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som har stor inverkan på livskvaliteten. Brister inom vården gör att många med atopiskt eksem inte får rätt hjälp[1]. Därför ses atopiskt eksem ofta som en gömd och glömd sjukdom. Men det finns hjälp att tillgå som gör att många med atopisk dermatit kan uppnå en bättre vardag.

Atopisk dermatit är en kronisk och episodisk hudsjukdom som förekommer hos både barn och vuxna. Det främsta symtomet är hudutslag, klåda och smärta som orsakas av en inflammation i huden. För många som lever med atopisk dermatit varvas perioder med ihärdig och smärtsam klåda med perioder då klådan är mindre besvärande. I dagsläget går atopisk dermatit inte att bota, men det finns mycket att göra för att lindra och förebygga symtomen.

Stor påverkan på det dagliga livet

Åke Svensson
Överläkare på hudkliniken på Skånes universitetssjukhus.

Det kan vara svårt att skilja på atopisk dermatit och vanliga hudåkommor vilket medför att många patienter inte söker och får rätt hjälp och därmed lider i onödan. Det är dock viktigt att våga söka hjälp för att få en individuell bedömning av vad som kan lindra den enskilda patientens besvär.

–Atopisk dermatit är en sjukdom som ofta har en omfattande påverkan på det dagliga livet. Det är vanligt att sömnen påverkas, vilket i sin tur kan göra det svårt att fungera normalt i vardagen. Det finns även en koppling mellan atopisk dermatit och psykisk ohälsa, exempelvis depression, säger Åke Svensson, överläkare på hudkliniken på Skånes universitetssjukhus.

Lär känna din sjukdom

Atopisk dermatit är en sjukdom som många personer lever med under stora delar av sitt liv och sjukdomen hör ofta ihop med astma och allergi. Kunskap om sjukdomen och vad man själv kan göra för att förebygga och lindra besvär är därför av stor vikt. Lär känna din sjukdom och identifiera dina individuella triggers.

–Det är lätt att avfärda de första symtomen på atopisk dermatit som övergående eksem och klåda, men jag anser att personer som misstänker att de har atopisk dermatit bör söka sig till primärvården direkt, för att få en eventuell diagnos och hjälp för de individuella besvären, säger Åke Svensson.

Varierande kompetens i primärvården

Merparten av patienterna med atopisk dermatit får i första hand bedömning via primärvården. Hudkliniker och annan specialistvård fokuserar främst på de patienter som har allra svårast besvär.

–Det finns tyvärr stora variationer i primärvårdens kompetens kring atopisk dermatit, vilket ibland bidrar till stort lidande för patienten. Mitt råd till den som tror sig ha atopisk dermatit men inte har fått hjälp via sin vårdcentral är att söka sig till en annan vårdcentral. Individer ska inte behöva gå odiagnostiserade och ha mer besvär än nödvändigt av sin sjukdom, säger Åke Svensson avslutningsvis.


Referenser:
1. https://astmaoallergiforbundet.se/stora-brister-i-varden-for-patienter-med-atopiskt-eksem-ny-rapport-fran-astma-och-allergiforbundet-atopikerna/

Next article