Hem » Psykisk Hälsa » Individanpassad hälsoutveckling ger goda resultat på Finsam Göteborg
Sponsrad

Att aktivt arbeta med sin hälsa är en viktig aspekt för att minska psykisk ohälsa och komma in i arbetslivet. Samordningsförbundet Finsam Göteborg erbjuder alla deltagare möjligheten till individanpassat stöd från hälsoutvecklare som stärker individer på vägen till ett sundare liv.  Stödet från hälsoutvecklaren har ofta god effekt, många gånger i kombination med andra insatser som exempelvis praktik och arbetsträning.

Många av våra deltagare har psykisk ohälsa och behöver personligt stöd för att förändra sin situation. Psykisk ohälsa kan leda till sjukskrivning eller arbetslöshet och arbetslöshet ökar i sin tur risken för olika former av psykisk ohälsa.

Våra hälsoutvecklare erbjuder ett stöd som ofta kompletterar andra insatser, exempelvis praktik eller arbetsträning. Hälsoutvecklaren utgår alltid från ett holistiskt perspektiv och deltagarens individuella behov och intressen, säger Isabell Carlsson, utvecklingsledare och kommunikatör på Finsam Göteborg.

Avgörande stöd för att komma i gång med livsstilsförändringar

Tillsammans med individen ser hälsoutvecklaren över alltifrån sömn till kost och motion. Det finns mycket man kan göra för att påverka måendet men det kan vara svårt att komma igång och veta vad man ska göra, speciellt om man mår psykisk dåligt.

– Hälsoutvecklaren kan bland annat följa med deltagare som exempelvis vill börja med gymträning, yoga, simning, vilket kan sänka tröskeln för att aktivera sig.

För många deltagare är hälsoutvecklarens stöd avgörande för att komma i gång med livsstilsförändringar.

– Målgruppen i den här insatsen är personer i arbetsför ålder och tanken är att hälsoutvecklarens stöd ska utgöra en pusselbit mot minskad psykisk ohälsa och egen försörjning. Insatsen finns sedan årsskiftet i hela Göteborg och intresset för att delta är stort, säger Isabell Carlsson.

Finsam Göteborg har även en insats som är speciellt riktat till Unga Vuxna med psykisk ohälsa. Det övergripande syftet är alltid att erbjuda ett samlat stöd som så småningom ska leda till arbete och egen försörjning.

– Många med psykisk ohälsa säger att de vill arbeta men arbetsdeltagandet är fortfarande betydligt lägre för personer med psykisk ohälsa. Vår utgångspunkt är att alla har rätt till arbete och att vara bidragande till samhället utifrån egen förmåga.

Arbete bidrar med så mycket mer än en egen försörjning. Det ger individen en känsla av att vara behövd och tillför en känsla av meningsfullhet, säger Isabell Carlsson.

Nästa artikel