Skip to main content
Hem » Psykisk Hälsa » Emma fick nytt självförtroende och hjälp att staka ut en framtidsriktning via Alis
Sponsrad

Efter en långvarig sjukskrivning fick 23-åriga Emma Voittonen en mentor via Alis, Samordningsförbundet Södertäljes insats för unga som behöver extra stöd för att få ett arbete eller påbörja studier. Mentorn blev vändningen för Emma, som fick hjälp att konkretisera sina framtidsdrömmar genom att börja på en skrivarutbildning via en folkhögskola. Nu gör hon sig redo att börja läsa upp sina gymnasiebetyg och siktar på en framtid som lektör eller psykolog.

Jag diagnostiserades med kronisk smärta 2017 och var därefter sjukskriven i flera år. Jag har varit inskriven på Arbetsförmedlingen i flera omgångar, men har alltid blivit utskriven eftersom de inte kunnat erbjuda det stöd jag behöver för att hitta jobb eller studier utifrån mina förutsättningar. Min LSS-handläggare rekommenderade mig att ta kontakt med Alis. Det stöd jag har fått från dem innebar verkligen en vändning för mig, säger Emma Voittonen

Emma Voittonen

Foto: Privat

Genom Alis erbjuder Samordningsförbundet Södertälje vägledning och stöd till unga personer via en mentor, vars roll är att stödja och vägleda deltagaren att ta sig förbi hinder för att få eller behålla arbete eller påbörja studier. Genom att erbjuda stöd tidigt kan fler unga komma till självförsörjning i stället för att hamna i myndigheternas system och i beroende av offentlig försörjning.

Ovärderligt bollplank i vardagen

– Jag har fått regelbundet stöd från Alis sedan mitten av 2019. Min mentor hjälpte mig att utforska olika framtidsmöjligheter baserat på mina intressen och förutsättningar. Jag går nu en skrivarlinje på deltid och hoppas snart kunna läsa upp mina betyg på en folkhögskola. Min mentor har funnits vid min sida hela vägen, även när jag behövt hjälp under utbildningens gång.

För mig är stödet som Alis kan erbjuda guld värt. Efter att ha varit sjukskriven länge betydde det mycket för mig att återigen komma in i rutiner och få struktur på dagarna, säger Emma Voittonen.

Hon uppskattar särskilt att mentorn från Alis finns tillgänglig som ett bollplank när motivationen tryter eller när hon behöver hjälp med att hitta en väg framåt, exempelvis genom att ansöka till en utbildning.

– Stödet från min mentor är verkligen ovärderligt för mig.  Tidigare hade jag ofta destruktiva tankar om att jag inte duger och att jag aldrig kommer att kunna hitta en sysselsättning som passar mig och mina förutsättningar.

Nu har jag stärkt mitt självförtroende och har dessutom en helt ny framtidstro, säger Emma Voittonen.

Samordningsförbund

  • 4 myndigheter – en budget: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och Region (vården) samverkar enligt FINSAM-lagen (2003:1210). Förbunden finansierar insatser för personer som behöver stöd från flera myndigheter för att kunna börja arbeta eller studera.
  • Vi arbetar för att förbättra och utveckla samverkan mellan myndigheterna så ingen person ska hamna ”mellan stolarna” utan få det stöd som behövs för att närma sig egen försörjning.
  • Vi sätter personen i centrum och kombinerar olika resurser så att vi kan stödja människor i komplexa livssituationer. Arbetssättet är bra för både personer och samhället.
  • Vi har insatser för arbetslösa, sjukskrivna och unga som varken arbetar eller studerar.
  • Vi utbildar och inspirerar, vi metodutvecklar och kartlägger. Läs mer på www.finsam.se eller ta kontakt med ditt lokala samordningsförbund för mer information. I Stockholms län finns åtta samordningsförbund.
Next article