Skip to main content
Hem » Psykisk Hälsa » Ökad egenmakt för patienter inom rättspsykiatrin
Sponsrad

Med förhoppning om att utveckla och förbättra patientinflytandet i den rättspsykiatriska vårdkedjan genomför nu Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) det treåriga projektet Inflytande i rättspsykiatrin tillsammans med ett antal rättspsykiatriska kliniker – med ökad delaktighet och minskat självstigma som mål.

Projektet ingår patienter som vårdas eller tidigare har vårdats inom rättspsykiatrin men även anhöriga som kan bidra med viktiga kunskaper.

– Vi vill bidra till en vårdkedja som fungerar från inskrivning till utskrivning och där vi ser ett samspel med patienten, säger Sten Lundin som är rådgivare/konsult i projektet med egen erfarenhet av rättspsykiatrisk vård.

– Genom att lyssna på patienterna kan stödet bli mer individanpassat så att de känner sig mer delaktiga i utvecklingen av den egna vården.

På sikt ser vi att det för med sig positiva effekter framförallt på hur det påverkar återfallsbenägenheten, självkänslan och möjligheterna till ett tryggt sammanhang utan stigma.

Emelie Lundin, projektledare för Inflytande i rättspsykiatrin.

Anpassad vård – bättre återhämtning

Många patienter upplever att de inte får någon vård och att de endast förvaras. Att vara delaktig i vårdplanen och rehabiliteringen är viktigt för patienten. Genom att göra patienterna mer delaktiga så kan patientens egna resurser lyftas fram. Att han eller hon vet vad de har att förhålla sig till ökar känslan av trygghet och kontroll av situationen. Det leder till bättre återhämtning och ökar förutsättningarna för ett fungerande liv efter utskrivning.

Genom att lyfta individen stärker vi också gruppen som redan är marginaliserade och diskriminerade på olika sätt i samhället.

Emelie Lundin.

Nya metoder för framtiden

Fördomar och skam är ett stort problem för den som vårdas i rättspsykiatrin och för de anhöriga. Därför har projektet startat studiecirklar, patientforum och brukarrevisioner – tillsammans med lokala brukarorganisationer på de orter där deras samarbetskliniker finns i Stockholm, Örebro, Katrineholm, Vadstena, Växjö och Säter samt digitalt. Målet är att öka brukarinflytandet i rättspsykiatrin, genom att engagera patienter och personer med erfarenhet av rättspsykiatrisk vård och låta dem mötas i projektets olika aktiviteter.

– På så sätt bygger vi upp ett nätverk där patienten kan ventilera sina behov och frågeställningar men även ta del av information, säger Connie don Marco, processledare på NSPH. Detta leder till att vård, myndigheter, beslutsfattare och brukarrörelse får en bättre bild av hur deras insatser, metoder och system fungerar vilket leder till en bättre vård och slutligen ett bättre samhälle.

Info om projektet:

Inflytande i rättspsykiatrin är ett projekt som drivs av NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projektets mål är att öka brukarinflytandet för patienter och anhöriga i rättspsykiatrin.

Hur gör jag för att komma i kontakt med projektet?

Emelie Lundin, projektledare

  • E-post: [email protected]
  • Tel: 076-698 63 45
  • Facebook: facebook.com/inflytandeiratts-
    psykiatrin
  • Hemsida: www.nsph.se/rattspsykiatri

Next article