Hem » Psykisk Hälsa » Systematiska frågor om våld till deltagare ökar hälsan och räddar liv
Sponsrad

Våld i nära relationer har en djupgående påverkan på hälsan. Det finns ett tydligt samband mellan psykisk ohälsa och våld i nära relationer. Psykiatriska diagnoser står för 44 procent av alla sjukskrivningar. Det är viktigt att fånga upp nuvarande eller tidigare utsatthet för våld i nära relationer och slussa vidare till stöd och hjälp.

Samordningsförbunden använder ett evidensbaserat frågebatteri som ställs till alla som deltar i insatser. I Samordningsförbundet Sundbybergs insatser samt i det regionala projektet MIA Vidare, där 8 samordningsförbund ingår, ställs frågorna till alla deltagare.

Genom att dessa frågor regelmässigt ställs till samtliga deltagare inom insatser finansierade av Samordningsförbund kan vi bidra till att identifiera personer som utsätts för relationsnära våld och slussa dem vidare till adekvat stöd och hjälp. Det är också viktigt att identifiera tidigare utsatthet och bevittnande samt om man utför våld för att även här få stöd och hjälp att komma vidare mot egen försörjning. Vi har bland annat kontakt med kommunernas relationsvåldsteam, säger Åsa Holmstedter, projektledare för MIA Vidare, Samordnings-förbundet Sundbyberg.

Åsa Holmstedter

Åsa Holmstedter

Foto. Privat

−Personer som utsätts för relationsnära våld har ofta en sänkt självkänsla och en utplånad identitet. Våldet bryter ner dem gradvis.

Vårt systematiska arbete med att ställa frågor om våld kan stärka hälsan och i slutänden rädda liv, säger Åsa Holmstedter.

Samordningsförbund

  • 4 myndigheter – en budget: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och Region (vården) samverkar enligt FINSAM-lagen (2003:1210). Förbunden finansierar insatser för personer som behöver stöd från flera myndigheter för att kunna börja arbeta eller studera.
  • Vi arbetar för att förbättra och utveckla samverkan mellan myndigheterna så ingen person ska hamna ”mellan stolarna” utan få det stöd som behövs för att närma sig egen försörjning.
  • Vi sätter personen i centrum och kombinerar olika resurser så att vi kan stödja människor i komplexa livssituationer. Arbetssättet är bra för både personer och samhället.
  • Vi har insatser för arbetslösa, sjukskrivna och unga som varken arbetar eller studerar.
  • Vi utbildar och inspirerar, vi metodutvecklar och kartlägger. Läs mer på www.finsam.se eller ta kontakt med ditt lokala samordningsförbund för mer information. I Stockholms län finns åtta samordningsförbund.
Nästa artikel