Skip to main content
Hem » Psykisk Hälsa » Samordnade insatser bryter utanförskap och skapar sysselsättning i Sörmland
Psykisk hälsa

Samordnade insatser bryter utanförskap och skapar sysselsättning i Sörmland

man och kvinna fotade bakifrån
I samarbete med: Samordningsförbundet RAR Sörmland
Foto: Unsplash.
man och kvinna fotade bakifrån
I samarbete med: Samordningsförbundet RAR Sörmland
Foto: Unsplash.

Samordningsförbundet RAR Sörmland genomför insatser som stöttar arbetslösa till att ta klivet in på arbetsmarknaden. Genom att samverka insatser från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänsten och psykiatrin kan de bidra till meningsfull sysselsättning för fler. Det kan i sin tur förebygga psykisk ohälsa.

− En faktor som skiljer oss från andra samordningsförbund är att vi är ett länsförbund som ägs gemensamt av samtliga nio sörmländska kommuner. Det ger oss möjlighet att initiera större länsgemensamma insatser. Vi har också en lång tradition av att bedriva ESF-projekt, vilket gör att kunnat växla upp vår budget rejält, säger Charlotta Skålén, förbundschef på Samordningsförbundet RAR Sörmland.

Charlotta Skålén

Förbundschef, Samordningsförbundet RAR Sörmland

Foto: Yeghia Narsisian / You Are Here

Europeiska Socialfonden, ESF, vänder sig till samma målgrupp som Samordningsförbundet RAR Sörmland: långtidsarbetslösa som befinner sig relativt långt från arbetsmarknaden.

− Det faktum att vi har vana vid att söka medel från ESF och bedriva ESF-projekt innebär i förlängningen att vi kan minska utanförskapet och hjälpa fler att hitta meningsfull sysselsättning, säger Charlotta Skålén.

Vägen till självförsörjning

Mellan 2019 och 2022 bedriver Samordningsförbundet RAR Sörmland bland annat ett projekt som ska generera sysselsättning för långtidsarbetslösa utlandsfödda kvinnor. Ytterligare en satsning är Drivhuset i Oxelösund, där flera myndigheter samlas under samma tak.

− Drivhuset gör det lättare för de individer vi vänder oss till att navigera mellan myndigheterna och få rätt stöd och hjälp. Vi bedriver även projektet Vägen till självförsörjning i Nyköping med målet att stärka vägen till utbildning och arbete för individer som uppbär försörjningsstöd. En utmaning är att bryta deltagarnas utanförskap på ett långsiktigt hållbart sätt, säger Charlotta Skålén.

Läs mer här.

Next article