Skip to main content
Hem » Psykisk Hälsa » Rafiq hittade tillbaka till sin inre drivkraft genom MIA Vidare
Sponsrad

Samordningsförbundet Sollentuna – Upplands Väsby – Sigtuna driver projektet MIA Vidare för personer med långvarig psykisk ohälsa som hamnat mellan stolarna och inte erbjudits individanpassat stöd och rehabilitering från myndigheterna. För 27-åriga Rafiq är har deltagandet i MIA Vidare gjort framtiden lite ljusare. Han har bland annat fått tillgång till ett kontinuerligt och samordnat myndighetsstöd samt individanpassad hjälp att komma vidare i tillvaron.

Jag fick kontakt med sjukvården i början av 2020 efter att ha mått psykiskt dåligt i flera års tid. Jag fick tips om MIA Vidare och deltar i projektet sedan januari 2021. I början när jag fick kontakt med sjukvården var situationen kaosartad eftersom jag tvingades byta läkare ofta. Det känns bra att ha en samlad ingång till och en kontinuerlig kontakt med såväl sjukvården som olika myndigheter via MIA Vidare, säger Rafiq.

MIA Vidare vänder sig till personer som varit sjuka eller arbetslösa under en längre tid och behöver ett samordnat stöd från flera aktörer för att hitta tillbaka till arbetsmarknaden. Satsningen bedrivs i samverkan mellan Region Stockholm, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommuner och finansieras via Samordningsförbundet och Europeiska socialfonden.

Fått hjälp att återigen närma sig arbetsmarknaden

Rafik är fortfarande sjukskriven på grund av psykisk ohälsa men har fått ett nytt framtidshopp sedan han började delta i MIA Vidare.

Jag har varit ute i arbetslivet tidigare och ser fram emot att återigen närma mig arbetsmarknaden.

– Inom kort ska jag praktisera på ett ställe där det finns både en restaurang och en secondhand butik. Jag ser fram emot det och betraktar praktiken som ett första steg tillbaka på arbetsmarknaden, säger Rafiq.

Hans långsiktiga målsättning är att studera ekonomi eller juridik på universitetet, men just nu handlar hans tillvaro mycket om att stabilisera sitt psykiska mående.

−Jag känner mig inte längre ensam med min psykiska ohälsa och har även ett konkret framtidsmål att sikta på, vilket känns jättebra.

Jag har också återfått mitt förtroende för sjukvården och känner att jag har en drivkraft som driver mig framåt i rätt riktning, säger Rafiq.

Samordningsförbund

  • 4 myndigheter – en budget: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och Region (vården) samverkar enligt FINSAM-lagen (2003:1210). Förbunden finansierar insatser för personer som behöver stöd från flera myndigheter för att kunna börja arbeta eller studera.
  • Vi arbetar för att förbättra och utveckla samverkan mellan myndigheterna så ingen person ska hamna ”mellan stolarna” utan få det stöd som behövs för att närma sig egen försörjning.
  • Vi sätter personen i centrum och kombinerar olika resurser så att vi kan stödja människor i komplexa livssituationer. Arbetssättet är bra för både personer och samhället.
  • Vi har insatser för arbetslösa, sjukskrivna och unga som varken arbetar eller studerar.
  • Vi utbildar och inspirerar, vi metodutvecklar och kartlägger. Läs mer på www.finsam.se eller ta kontakt med ditt lokala samordningsförbund för mer information. I Stockholms län finns åtta samordningsförbund.
Next article