Skip to main content
Hem » Psykisk Hälsa » ESF-projekt hjälper arbetsgivare att bli trygga i att förebygga psykisk ohälsa och uppmärksamma våld i nära relationer
Sponsrad

Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö driver ESF projektet PHA 2.0 (Psykisk Hälsa Arbetsliv) och är via NNS (Nationellt Nätverk för Samordningsförbund) ett av pilotförbunden inom regeringens uppdrag Stoppa våldet. Där ingår att pröva hur förbunden kan samordna såväl insatser för att upptäcka våld som stödinsatser till våldsutsatta. Som en del av detta uppdrag har en utbildning för personal och brukare inom Enheten för stöd och service påbörjats. Via satsningen, som inleddes i januari 2021 och pågår i två år, utbildas chefer i att identifiera medarbetare som utsätts för våld i en nära relation.

Vi rustar chefer i fyra kommuner: Skellefteå (individ- och familjeomsorgen), Norsjö, Arjeplog och Piteå i att möta medarbetare som utsätts för våld i en nära relation genom att utbilda dem på det här temat. Att leva i en våldsam relation påverkar självklart ens välbefinnande och stressen man upplever påverkar hur jag presterar på jobbet. Det är ett skäl till att arbetsgivares kompetens om konsekvenser av våld behöver öka, säger Lena Stenvall, projektledare PHA 2.0. 

Lena Stenvall Projektledare PHA 2.0

Lena Stenvall

Projektledare, PHA 2.0. 

Foto: Privat

En viktig ambition med projektet är att frågan om våldsutsatthet inkluderas i det strukturerade hälsofrämjande arbetet.

Det finns ett starkt samband mellan våld i nära relationer och psykisk ohälsa, samsjukligheten kan visas som sömnsvårigheter, oro, ångest och utmattning.

– En viktig insikt är att om vi inte vet orsaken till tidigare nämnda symtom blir det svårt att sätta in rätt åtgärd, säger Lena Stenvall.

Chefen kan identifiera och validera problemet

Målet för projektet är att det ska finnas en utarbetad strategi för ökad kunskap om våld och konsekvenser av våldsutsatthet samt att rutiner för när, vem, vad och hur man gör om man identifierar en våldsutsatt medarbetare.

Samordningsförbundet Skellefteå Norsjö även startat podden ”Från ord till handling”, där förbundschef Monica Widman Lundmark samtalar kring våldsutsatthet och hur det påverkar på arbetsplatsen. Tanken är att få i gång en dialog och bryta tystnadskulturen kring just våld i nära relationer.

Våld i nära relationer ger upphov till ett omfattande personligt lidande och stora kostnader för samhället.

– För många våldsutsatta är arbetsplatsen den enda trygga platsen i tillvaron, därför är arbetsplatsen en särskilt lämplig arena för att ställa frågor om våld. En chefs viktigaste uppgift är att identifiera och validera problemet snarare än att komma med en färdig lösning, säger Åsa Forsell, projektledare.

Åsa Forsell Projektledare PHA 2.0

Åsa Forsell

Projektledare. PHA 2.0.

Foto: Privat

Next article