Hem » Psykisk Hälsa » Shared Reading, högläsning i grupp med positiv inverkan på deltagarnas psykiska hälsa
Sponsrad

Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköpings län började för tre år sedan med att använda sig av Shared Reading, en metod för högläsning i grupp som har tagits fram av The Reader Organisation i Liverpool, England. Forskning visar att Shared Reading har god effekt på personer med psykisk ohälsa.

Shared Reading bygger på att en grupp läser dikter, noveller eller andra korta texter högt tillsammans under ledning av en utbildad läsledare. Under läsningen stannar deltagarna upp för att samtala och reflektera kring de tankar, känslor och minnen som texterna väcker.

Shared Reading är en metod för att känna samhörighet på lika villkor.

Genom att fördjupa sig i en text tillsammans får deltagarna en paus från vardagens svårigheter och orosmoment. Samtidigt får de möjlighet till reflektion och att göra sin röst hörd.

Läsfrämjande verksamhet för personer med psykisk ohälsa

– Vi började arbeta med Shared Reading för tre år sedan då en av våra medarbetare ett par år tidigare sett ett inslag om metoden på UR Play. Vi beviljades finansiering från Allmänna Arvsfonden så att vi kunde utbilda fem utbildare och översätta handboken till svenska, för att kunna utbilda läsledare i metoden och på det sättet ha Shared Reading-grupper i hela Jönköpings län, bland annat inom psykiatrin, inom äldreomsorgen och på flertalet av länets bibliotek. Vi har även passat på att utbilda läsledare utanför länet.

– Under Coronapandemin har vi haft digitala Shared Reading-grupper, vilket fungerat över förväntan, säger AnnaMalin Kax, en utav projektledarna för Shared Reading projektet på Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköpings län.

AnnaMalin Kax Projektledare Shared Reading projektet Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings län

AnnaMalin Kax

Projektledare Shared Reading projektet
Studieförbundet, Vuxenskolan Jönköpings län.

Foto: Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings län

Stor effekt på deltagarnas psykiska välbefinnande

Forskning från England visar att Shared Reading ger många positiva effekter på individens hälsa och välbefinnande, bland annat ett förbättrat självförtroende och en förbättrad självkänsla.

AnnaMalin Kax betraktar kravlösheten, vänligheten, erfarenhetsutbytet och möjligheten till reflektion som de främsta styrkorna med metoden.

– Shared Reading är en enkel och okomplicerad metod, som kan ha stor effekt på deltagarnas psykiska välbefinnande.

Det är ingen terapi men Shared Reading kan absolut ge terapeutiska effekter. Vår ambition är att fler vårdcentraler och psykiatriavdelningar så småningom ska vilja utbilda egna läsledare.

Nästa artikel