Skip to main content
Hem » Psykisk Hälsa » Hjälp finns bara ett knapptryck bort
Beroende och missbruk

Hjälp finns bara ett knapptryck bort

Johannes Hatem
Johannes Hatem
Johannes Hatem, grundare av Mindler. Foto: Jenny Gunnarsson

Idag saknar var tredje vårdcentral psykolog eller vårdavtal med privatpraktiserande psykolog, trots att en tredjedel av patienterna söker hjälp för psykisk ohälsa. Var du bor ska inte avgöra vilken hjälp du får. Med enkla digitala hjälpmedel kan vi ändra på detta.

Psykiatrisk diagnos är både den vanligaste orsaken till sjukskrivning och har de längsta sjukskrivningarna. Längre än både hjärt-kärlsjukdomar och tumörsjukdomar.

– 44 procent av alla sjukskrivningar idag beror på psykisk ohälsa. Det säger sig självt att det är en oerhörd kostnad för samhället och att allt som man kan göra för att förebygga det kommer att spara in enorma samhällsresurser. Psykisk ohälsa har även en negativ påverkan på familj och relationer, i värsta fall kan det leda till självmord. Det tragiska är att det är problem som skulle kunna behandlas om man hade fått hjälp, förklarar psykolog Johannes Hatem, grundare av Mindler.

Det finns ett lagkrav på att alla vårdcentraler runtom i landet ska erbjuda psykologtjänster. Men många gånger är det svårt att få tag på psykologer när man söker sig till den offentliga vården, många hänvisas till den privata vården. Det är inte brist på psykologer som är det största problemet, snarare att tillgången är skevt fördelad.

– Bor man på en mindre ort är det många gånger svårt att få tag på specialiserad vård. När man söker hjälp för sin psykiska ohälsa behöver man komma i kontakt med en psykolog omgående, efter en månad kan det vara för sent. Det kan även vara så att man söker hjälp för något just nu, men som man sedan inte orkar ta tag i. Det kan leda till en negativ utveckling.

Ett stigma

Det är svårt att mäta hur psykisk ohälsa är fördelad då olika människor pratar olika mycket om det. En rapport från Socialstyrelsen visar att psykisk ohälsa är vanligare hos äldre kvinnor och män över 65 år än hos personer mellan 18 och 64 år. Andra grupper som inte alltid uppmärksammas är personer med funktionsnedsättning, personer med riskbruk och personer som vårdar eller stöder en närstående.

Johannes Hatem tycker att istället för psykisk ohälsa ska man tala om psykisk hälsa. Det kan leda till att folk blir bättre på att be om hjälp.

– Det ska inte vara så hysch hysch med att gå till en psykolog egentligen. Att söka hjälp för din psykiska hälsa ska inte vara något konstigt, du ska kunna prata om det på samma sätt som du pratar om ett läkarbesök för din fysiska hälsa.

Steget blir mindre

På regeringsnivå har man nu börjat prata om hur man ska kunna tillgängliggöra vården och göra den mer rättvis. Då är digitala lösningar det som har tagits upp som ett ledande exempel. Men SKL har beslutat att sänka ersättningen för digitala vårdtjänster.

– Det beror dels på den infekterade debatten kring nätläkartjänsterna. Nu ska de även sänka ersättningen för psykologtjänsterna. Just det beslutet känns ogrundat. Man ser att digitala tjänster är det som rimligtvis kommer att kunna lösa det här problemet. Då är det väldigt märkligt att de sätter käppar i hjulen.

Den digitala utvecklingen upplöser gränserna för vad som tidigare inte var möjligt. Nu är det lättare att få kontinuitet. Tidigare kanske man inte hade tid att gå till en psykolog, nu när man kan göra det digitalt försvinner det hindret.

– Utvecklingen går framåt. Mår man dåligt så orkar man ibland inte ens gå upp ur sängen. Då är det bra om du kan få hjälp utan att behöva lämna hemmet. Vissa kan rent fysiskt inte ta sig till vården eller få en professionell kontakt för att de bor på en ort där de inte kan erbjuda det. Jag tror att de digitala lösningarna kommer att leda till att fler vågar ta steget till att söka hjälp då det blir mer lättillgängligt.

Vem du än är och var du än finns i landet ska du kunna få anpassad vård och det med hjälp av ett knapptryck.

Läs mer om Mindler här.


Next article