Skip to main content
Hem » Psykisk Hälsa » Annas personliga arbetsspecialist stöttar henne på vägen tillbaka till arbetslivet
Sponsrad

För Anna Sundström, som diagnostiserats med ADHD och bipolaritet, innebar en personlig arbetsspecialist som tillämpar IPS-metoden, en möjlighet att hitta tillbaka till arbetslivet efter att ha varit sjukskriven en period. Anna har bland annat fått hjälp att hitta lämpliga praktikplatser och stöd i arbetet med att skriva CV. För henne innebar stödet en efterlängtad nystart i arbetslivet och ett ökat psykiskt välbefinnande.

Jag hade jobbat på samma arbetsplats i elva år fram till 2017, då jag blev sjukskriven. Via min läkare fick jag kontakt med en arbetsspecialist som hjälpte mig att kartlägga min kompetens och vad jag ville arbeta med framöver. Hon hjälpte mig med alltifrån stöttning till att ordna praktikplatser, säger Anna Sundström.

Hon fick kontakt med en arbetsspecialist som använder sig av IPS-modellen (individual placement and support). Modellen bygger på att personer med psykisk funktionsnedsättning som vill börja arbeta får stöd av en arbetsspecialist att snabbt söka arbete utan bedömning av arbetsförmåga.

Arbetsspecialisten ger fortsatt stöd genom att samordna och skräddarsy individens stöd från myndigheter. IPS är en evidensbaserad metod som i upprepade forskningsstudier visat sig vara ett effektivt stöd för personer med långvarig psykisk ohälsa. Samordningsförbundet Stockholms stad finansierar arbetsspecialister på fem psykosmottagningar, en möjlighet till arbetsinriktad rehabilitering enligt metoden IPS.

Mår bättre av att komma ut i arbetslivet

– Jag är inne på min tredje praktikplats nu, i ett skolkök på en grundskola i Stockholm. Här har jag varit i fem månader vid det här laget och trivs jättebra. Mitt mål är att få en OSA-anställning där. Jag jobbar just nu fyra timmar om dagen, vilket passar mig jättebra.

Jag mår mycket bättre när jag jobbar eftersom det känns bra att göra nytta och ingå i en social gemenskap, säger Anna Sundström.

Det hon uppskattar mest i kontakten med sin arbetsspecialist är att hon alltid finns tillhands om frågor och funderingar dyker upp på arbetsplatsen samt att hon bidrar med stöttning och långsiktig konkret hjälp i arbetssökandet.

– Min arbetsspecialist fick bollen i rullning, tillsammans får vi saker och ting att hända. Utan min arbetsspecialist hade jag förmodligen inte hittat den praktikplats jag befinner mig på nu.

Det känns bra att ha någon att bolla med, någon som följer och stöttar mig, oavsett var jag befinner mig för tillfället, säger Anna Sundström.

Samordningsförbund

  • 4 myndigheter – en budget: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och Region (vården) samverkar enligt FINSAM-lagen (2003:1210). Förbunden finansierar insatser för personer som behöver stöd från flera myndigheter för att kunna börja arbeta eller studera.
  • Vi arbetar för att förbättra och utveckla samverkan mellan myndigheterna så ingen person ska hamna ”mellan stolarna” utan få det stöd som behövs för att närma sig egen försörjning.
  • Vi sätter personen i centrum och kombinerar olika resurser så att vi kan stödja människor i komplexa livssituationer. Arbetssättet är bra för både personer och samhället.
  • Vi har insatser för arbetslösa, sjukskrivna och unga som varken arbetar eller studerar.
  • Vi utbildar och inspirerar, vi metodutvecklar och kartlägger. Läs mer på www.finsam.se eller ta kontakt med ditt lokala samordningsförbund för mer information. I Stockholms län finns åtta samordningsförbund.
Next article