Skip to main content
Hem » Psykisk Hälsa » MIA Vidare-projektet lotsade Lotta tillbaka till arbetsmarknaden
Sponsrad

För 53-åriga Lotta Svahn, som varit sjukskriven i drygt två år efter att ha diagnostiserats med fibromyalgi och diskbråck, blev deltagandet i MIA Vidare via Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka och Salem en väg tillbaka till arbetsmarknaden. Hon hade redan från start ett tydligt mål: att jobba som receptionist på en vårdcentral. Efter att ha praktiserat en period har Lotta nu erbjudits ett vikariat som på sikt kan utmynna i en tillsvidareanställning.

Jag arbetade som undersköterska i många år innan jag blev sjukskriven. Fibromyalgin gör att jag inte kan återvända till undersköterskeyrket så när jag efter ett par års sjukskrivning kände mig redo att börja jobba igen fick jag stöd och hjälp av en handledare som är knuten till MIA Vidare, säger Lotta Svahn.

Lotta Svahn

Lotta Svahn

Foto: Privat

MIA Vidare ingår i ett länsgemensamt ESF-projekt och via projektet erbjuds varje deltagare individuellt stöd för att hitta, få och behålla ett arbete. Vid behov får deltagarna även hjälp med att koordinera myndighetskontakter.

Praktikplats ledde till vikariat

– När jag började i MIA Vidare hade jag redan ett tydligt mål: att jobba som receptionist på en vårdcentral. I det yrket har jag nytta både av min undersköterskeutbildning och en administrativ utbildning som jag gått tidigare.

Min handledare föreslog olika arbetsplatser som jag kunde kontakta och jag skrev CV. Jag sökte massor av jobb och var verkligen motiverad, säger Lotta Svahn.

I november 2020 fick hon en praktikplats som receptionist på Salems vårdcentral och trivdes jättebra från första dagen. Efter två veckor kände sig Lotta Svahn redo att öka sin tjänst från 50 procent till 75 procent och efter ytterligare en tid var hon redo att börja jobba heltid.

– Nu har jag erbjudits ett halvårs vikariat med start 1 juni i år. Min förhoppning är förstås att så småningom få en tillsvidareanställning, antingen i Salem eller på någon annan vårdcentral. Jag trivs verkligen och känner att jag hamnat på rätt plats.

Stödet via MIA Vidare har betytt jättemycket för mig, det är guld värt att ha tillgång till en engagerad handledare som finns där för mig, säger Lotta Svahn.

Samordningsförbund

  • 4 myndigheter – en budget: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och Region (vården) samverkar enligt FINSAM-lagen (2003:1210). Förbunden finansierar insatser för personer som behöver stöd från flera myndigheter för att kunna börja arbeta eller studera.
  • Vi arbetar för att förbättra och utveckla samverkan mellan myndigheterna så ingen person ska hamna ”mellan stolarna” utan få det stöd som behövs för att närma sig egen försörjning.
  • Vi sätter personen i centrum och kombinerar olika resurser så att vi kan stödja människor i komplexa livssituationer. Arbetssättet är bra för både personer och samhället.
  • Vi har insatser för arbetslösa, sjukskrivna och unga som varken arbetar eller studerar.
  • Vi utbildar och inspirerar, vi metodutvecklar och kartlägger. Läs mer på www.finsam.se eller ta kontakt med ditt lokala samordningsförbund för mer information. I Stockholms län finns åtta samordningsförbund.
Next article