Skip to main content
Hem » Psykisk Hälsa » mWorks underlättar återgång till arbete genom att lyfta individen
Sponsrad

I projektet mWorks fokuserar professor Ulrika Bejerholm med forskarkollegor på vilka styrkor, förmågor och nya strategier som kan hjälpa sjukskrivna med ångest och depression tillbaka till arbete. mWorks är en app som ger individen en mer sammanhängande upplevelse, ett bra komplement till den traditionella rehabiliteringskedjan som stärker individens tilltro till sina egna styrkor och förmågor.

Idag är stödet i rehabiliteringskedjan fördelat mellan olika aktörer. Det kan generera långvariga sjukskrivningar som i sin tur kan till en nedåtgående spiral av psykisk ohälsa, dåligt självförtroende och utanförskap. Många myndighetskontakter är tids- och energikrävande, vilket i sin tur riskerar att förlänga sjukskrivningen.

Vid sedvanliga insatser sätter man en diagnos och slår fast vad som inte fungerar. mWorks utgår i stället från det omvända perspektivet.

mWorks erbjuder en pedagogisk process där individen i egen takt kan hitta motivation och ringa in egna styrkor och hitta strategier för att komma vidare. Vi gör den sjukskrivne delaktig och ger dem kontroll över sin egen situation.

– Vår ambition är att mWorks ska fungera som ett praktiskt stöd som lyfter individen och stärker tilltron till sin egen förmåga. Appen ger individen struktur och överblick i en komplex process, säger Ulrika Bejerholm, professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning med förenad anställning vid Lunds universitet och Region Skåne.

Baseras på aktuella forskningsresultat

mWorks testas för närvarande på användare via primärvården, allmänpsykiatrin och företagshälsovården. Målsättningen är att appen på sikt ska bli ett naturligt komplement till den befintliga rehabiliteringskedjan.

Appen har utvecklats genom forskning i samverkan med slutanvändarna, arbetsgivare, rehabiliteringspersonal, psykologer och spelutvecklare och har utformats med inspiration från Ulrika Bejerholms forskning kring arbetsåtergång för personer med depression och ångest som visat att just en kombination av Supported Employment och Kognitiv Beteendeterapi har effekt på arbetsåtergång.

– mWorks hjälper till att överblicka det stöd som finns, vilka strategier man kan behöva och hjälper användaren att skapa en plan framåt.

mWorks gör användaren mer delaktig i sin arbetsåtergång och väl tillbaka på jobbet, vilket förändrar processen för alla; för individen, vården, myndigheter och arbetsgivaren.

Ulrika Bejerholm.

Next article