Skip to main content
Hem » Psykisk Hälsa » Folkbildning i studiecirkelform stärker social gemenskap och förebygger psykisk ohälsa
Sponsrad

Att delta i en studiecirkel, som karakteriseras av att deltagarna själva är medskapare i sitt eget lärande snarare än konsumenter av utbildning, ger en känsla av sammanhang som bidrar till att förebygga psykisk ohälsa. Folkbildning stärker i sin tur känslan av social samhörighet och tillit till såväl övriga deltagare som samhället i stort.  Studier visar också att folkbildning via studiecirklar stärker sociala relationer och ökar känslan av meningsfullhet.

Välbefinnande handlar om hur vi som samhälle säkrar stödjande miljöer men också om hur vi som individer, tillsammans med andra skapar en grogrund för ett hälsosamt och hållbart liv. Tid för eftertanke och ett ständigt lärande är grunden för ett liv i balans. Folkbildningen bidrar i allra högsta grad på den resan, säger Angela Ekman Nätt, 2:a vice ordförande i Studieförbundet Vuxenskolan.

Angela Ekman Nätt 2:a vice ordförande Studieförbundet Vuxenskolan

Angela Ekman Nätt

2:a vice ordförande
Studieförbundet Vuxenskolan

Foto:  Studieförbundet Vuxenskolan 

Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder mötesplatser och stöd för lärande och personlig utveckling för alla. De har mötesplatser i hela landet i form av studiecirklar, kulturarrangemang och liknande och erbjuder även samtalsgrupper för personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, bland annat i samarbete med Riksförbundet Balans.

Oväntade möten och nya viktiga relationer

– Vi genomför även föreläsningar och studiecirklar som syftar till att bygga en stabil psykisk hälsa, men även att bryta tabun kring psykisk ohälsa. Vi har ett särskilt fokus på de individer som vi i dagsläget inte når i så hög utsträckning, de som troligen behöver oss allra mest, säger Angela Ekman Nätt.

Att delta i en studiecirkel påverkar deltagarnas hälsa, oavsett ämne. Forskning visar exempelvis att en studiecirkel där man delar och lär tillsammans stärker gemenskapen och tilliten till andra såväl som samhället.

– Studiecirkeln leder till oväntade möten och nya viktiga relationer. Folkbildningen bygger broar över gränser och ger förståelse, stärker känslan av mening, något vi verkligen behöver för att mota polariseringen. När vi ber forskare att fråga våra deltagare, svarar en majoritet att cirkeln har stärkt dem som individer och varit en viktig del i den personliga utvecklingen, säger Angela Ekman Nätt.

Studieförbundet Vuxenskolan berör och jobbar direkt med de flesta av FN:s globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030, en agenda som är viktig för Studieförbundet Vuxenskolan, Sverige och för världen.

– Agendan visar hur viktig folkbildningen är genom att lyfta vikten av hälsa, jämställdhet, jämlika förutsättningar, samverkan och tillgång till information och lärande som nycklar för en hållbar utveckling. Vi på Studieförbundet Vuxenskolan stärker människor och ger verktyg för ökad delaktighet och förståelse, säger Angela Ekman Nätt.

Next article