Skip to main content
Hem » Psykisk Hälsa » Allt fler patienter väljer att träffa psykiatriker på distans
Psykisk hälsa

Allt fler patienter väljer att träffa psykiatriker på distans

Psykiatri på distans
Psykiatri på distans
Foto: Unsplash

Allt fler patienter upptäcker fördelarna med att träffa psykiatriker på distans. Genom att slippa resa och istället genomföra sitt läkarbesök digitalt kan psykiatrin bli mer tillgänglig för fler.

– Psykiatri på distans är inget nytt fenomen, men det är först på senare år som den här typen av digital vård på distans har fått ett ordentligt genomslag. Coronapandemin har självklart också bidragit till att andelen patienter som behandlas av psykiatriker på distans har ökat. Jag upplever också att acceptansen för digitala vårdmöten med psykiatriker på distans har ökat markant, säger Tord Karlsson, vd för Telepsykiatri, en digital vårdgivare med fokus på psykiatri.

tord karlsson

Tord Karlsson

VD, Telepsykiatri

Foto: Telepsykiatri

En av de främsta fördelarna med psykiatri på distans är, enligt Tord Karlsson, att det genererar hög kontinuitet och kvalitet eftersom patienten kan träffa samma läkare under en längre period, oavsett om patienten flyttar eller om psykiatrikern byter arbetsplats. 

Tillgängliggör psykiatrisk vård för fler

– Distansbehandling ökar också tillgängligheten till psykiatrin, inte minst för patienter som har långt till närmaste psykiatriska mottagning. Det är bra för miljön eftersom man minimerar resandet.

Samtidigt råder det i dagsläget brist på psykiatriker, genom att erbjuda psykiatri på distans kan fler patienter få tillgång till den här typen av specialistvård, säger Tord Karlsson.

Han tillägger att psykiatri på distans även medför en ökad flexibilitet. Om psykiatrikern och patienten kommer överens om att exempelvis ha ett vårdmöte kvällstid så fungerar det lika bra som under dagtid. Dessutom är väntetiderna ofta kortare för patienter som väljer att träffa en psykiatriker på distans.

– Det finns vetenskaplig evidens att psykiatrisk bedömning och behandling på distans är lika effektivt som vanliga psykiatriska eller psykologiska bedömningar och behandlingar. Våra egna data från utvärderingar pekar på samma resultat, patienten är väldigt nöjd med de digitala vårdmötena, säger Tord Karlsson.

Utveckling som är här för att stanna

– Allt fler upptäcker fördelarna med och efterfrågar den här behandlingsformen. Det görs dessutom satsningar centralt från Sveriges kommuner och regioner inom digital vård. Många olika typer av behandlingar kan skötas digitalt, men man bör vara medveten om att alla patientmöten inte kan genomföras på distans.

Personer som drabbats av exempelvis utmattningssyndrom eller har behov av en neuropsykiatrisk utredning kan däremot med fördel hanteras på distans, säger Tord Karlsson.

Next article