Skip to main content
Hem » Psykisk Hälsa » Har Coronapandemin väckt en ny pandemi av psykisk ohälsa?
Sponsrad

Det senaste året har många förlorat tillgången till sitt sociala nätverk, levt i ovisshet och gränsen mellan privat- och arbetsliv har suddats ut. Stress och psykisk ohälsa har följaktligen eskalerat, och från tidigare samhälleliga kriser vet vi att psykisk ohälsa ökar även efter kriser. Detta innebär inte bara lidande för individen, utan även negativa ekonomiska konsekvenser för arbetsgivare. Företaget BlueCall hjälper arbetsgivare att ta ansvar för dessa frågor och arbeta proaktivt för att fånga upp mental ohälsa i tid.

Caroline Rödén, Vd och en av grundarna till BlueCall, berättar att de sett en positiv trend där arbetsgivare nu lägger större fokus på att arbeta proaktivt med mental hälsa, och att frågan äntligen är uppe på ledningsnivå i många bolag. Trots det är det en lång väg kvar för att bryta stigmat.

– Vi gläds åt att fler och fler företag inser vikten av att förebygga psykisk ohälsa.

Pandemin har varit påfrestande för oss alla och det är inte läge att som företagsledare sticka huvudet i sanden och hoppas på att alla mår bra.

– Som arbetsgivare måste man ta ansvar för dessa frågor och säkerställa att medarbetare och chefer har rätt förutsättningar för att kunna hantera utmaningar i vardagen och må bra. Menar Caroline Rödén.

Caroline berättar även om utmaningarna som många chefer upplevt under den nya arbetssituationen.

De största utmaningarna som chefer upplever är att upprätthålla motivationen i sina team, och att veta hur medarbetarna mår när de arbetar på distans.

– Men även när teamet jobbar på plats är det svårt att fånga upp signaler i tid. Stigmat är fortfarande där och man låter det gå långt innan man berättar för sin chef. Säger Caroline som vidare betonar vikten av att bygga upp motståndskraft i organisationen.

”Det nya normala”

Psykologisk motståndskraft är förmågan att anpassa sig till “det nya normala” och att återhämta sig efter svåra situationer, exempelvis omorganisation, hög tillväxt eller en pandemi. BlueCall arbetar aktivt med att öka kunskap och ge verktyg för att stärka motståndskraften, i både privat- och arbetsliv, för att individen och organisationen ska komma starkare ut på andra sidan.

Caroline delar här 4 centrala byggstenar för att stärka sin psykologiska motståndskraft:

  • Ta hand om dina relationer: Prioritera nära och kära.
  • Ta hand om kropp och själ: Praktisera fysisk aktivitet, mindfulness och ta hand om din sömn.
  • Hitta mening: Sätt upp lång- och kortsiktiga mål.
  • Dra lärdomar: Sätt saker i perspektiv och acceptera förändring.

BlueCall startade år 2016 i Stockholm, och är ett digitalt helhetskoncept som förbättrar välmående och förebygger psykisk ohälsa på arbetsplatser. Via BlueCall-appen kan medarbetare och chefer jobba med sin mentala hälsa genom digitala träningar och övningar, samtalsstöd och coachning med teraputer samt utbildningar och webinar.

Next article