Skip to main content
Hem » Psykisk Hälsa » Finsam Göteborg erbjuder rådgivning och stöd till unga vuxna i övergången från skola till arbetsliv
Sponsrad

Allt fler unga vuxna som slutar gymnasiet behöver hjälp att komma vidare och hitta vägar framåt i tillvaron efter skolan. Genom projektet Från Skola till Arbetsliv fångar Finsam Göteborg upp ungdomar som varken arbetar eller studerar på ett tidigt stadium. Via satsningen erbjuds bland annat rådgivning som ökar förutsättningarna för en framgångsrik övergång mellan skola och arbetsliv.

Finsam Göteborg driver projektet Från Skola till Arbetsliv, som är ett delprojekt i Respondere, ett samverkansprojekt mellan de tre samordningsförbunden Älv & Kust, Göteborg, Insjöriket samt Försäkringskassan. Projektet har pågått sedan augusti 2019 och avslutas i december 2021.

Det övergripande syftet med vårt projekt är att erbjuda unga tillgång till samordnade insatser i övergången mellan skola och arbetsliv.

– Bland unga som behöver stöd i den här övergången uppstår ofta ett glapp mellan just skola och arbetsliv, vilket kan leda till utanförskap. I det här projektet testar vi nya samverkansformer som syftar till att fånga upp dessa ungdomar på ett så tidigt stadium som möjligt, säger Kristin Rinaldo, projektledare för Från skola till arbetsliv på Finsam Göteborg.

Kristin Rinaldo Projektledare Från skola till arbetsliv Finsam Göteborg.

Kristin Rinaldo

Projektledare, Från skola till arbetsliv, Finsam Göteborg.

Foto:  Finsam Göteborg 

Erbjuder rätt stöd vid rätt tidpunkt

Kristin Rinaldo och hennes kollegor arbetar i rådgivande team som samverkar med elevhälsoteamen på sju gymnasieskolor i Göteborg. De träffar kontinuerligt elevhälsoteamen och identifierar därigenom de elever som kan vara behov av stöd för att hantera övergången mellan skola och arbetsliv på ett smidigt sätt.

− Vi erbjuder rådgivning som hjälper ungdomarna att kartlägga olika vägar till arbete eller studier. Somliga elever slussas vidare till Finsams satsningar för unga vuxna.

Det är helt centralt att fånga upp dessa unga vuxna direkt när de slutar skolan så de inte faller mellan stolarna, säger hon.

En aktuell rapport från MUCF bekräftar att samverkan mellan myndigheter och förebyggande insatser många gånger är avgörande för att förebygga utanförskap bland unga vuxna.

− Vi har sett många positiva resultat av vårt arbete, det är tydligt att den här typen av stöd verkligen behövs och att det utgör en viktig del av det förebyggande arbetet. Professionerna som ingår i de elevhälsoteam vi samverkar med runtom i Göteborg upplever att de nu kan erbjuda ett helt annat stöd till elever som riskerar att falla mellan stolarna, säger Kristin Rinaldo.

Next article