Skip to main content
Hem » Diabetes » Stipendium som inspirerar unga idrottare med diabetes
Sponsrad

Teo Paganus fick diabetes typ 1 när han var fem år, men har hållit på med idrott sedan 8-årsåldern. Idag är han 19 och tränar diskus på elitnivå. Enligt honom har hans diabetes snarare varit till hjälp än ett hinder. 

Diabetesen har tvingat mig att lära mig mycket om kost och min kropp, vilket hänger ihop med vilka resultat jag kan få ut av träningen. I långa loppet väger det tyngst, att jag lyckas skapa sunda rutiner som jag gör om och om igen. Då kommer bra resultat automatiskt. Både idrottsliga och privata. 

Tänka på mer än bara prestation

Teo Paganus tror att den största utmaningen för många unga idrottare som lever med diabetes är att blodsockerhanteringen stjäl fokus.

– Det är något man hela tiden måste kontrollera och vara vaksam över. En diabetiker behöver tänka på mer än bara prestationen i tränings- och tävlingssammanhang, säger han.

När det kommer till Teo själv, så menar han att diabetesen såklart kräver mycket tid, men att den största utmaningen är att hantera incidenter som han inte kan kontrollera.

– Det kan exempelvis vara om insulinpumpen eller sprutan slutar fungera och blodsockret reagerar på ett oförutsägbart sätt. Men när mitt blodsocker är stabilt ser jag en tydlig förbättring, både i träningsresultaten och i måendet.

För att Teo ska må optimalt strävar han efter att blodsockret ska ligga inom målområdet 75 procent av tiden.

– Mitt råd är att lägga ner tid på att analysera och förbättra rutiner under dagen. Då kan du känna dig säker på att så länge inget oförutsägbart händer så kommer blodsockret ligga inom ditt målområde. 

Idrottsstipendium

Accu-Chek Idrottsstipendium ska fungera som inspiration till alla ungdomar som lever med diabetes och uppmuntra fler till ett aktivt liv inom idrotten. Enligt Teo Pagaus har det inspirerat honom till att ta ett ytterligare steg i karriären.

– Jag surfade omkring på nätet om idrott och diabetes när informationen om stipendiet dök upp. Det kändes som ett bra projekt och det var ingen tvekan om att jag skulle skicka in en ansökan. 

Tanken är att Teo bland annat ska använda stipendiet till skadeförebyggande behandlingar, ny diskus i ny viktklass (2kg) och tävlings- och träningsresa till en internationell kasttävling i Tyskland. 

Bra kommunikation med tränare

Teo Paganus har flera råd till andra unga idrottare som lever med diabetes och som vill satsa på sin sport. En nära kommunikation med ledare och klubben, så de är införstådda med din situation är viktigt.

–  Jag har en bra kommunikation med min tränare, så det inte blir något missförstånd. Då vet han också hur kroppen fungerar när blodsockret inte ligger på topp och det blir lättare att hantera sådana incidenter. Allt går att lösa – ett dåligt idrottspass är inte hela världen.

Vem kan söka stipendiet?

  • Du har diabetes typ 1.
  • Du utövar någon form av idrott.
  • Du ska vara villig att medverka till att kunskapen om diabetes sprids, t.ex. genom att ställa upp i tidningsintervjuer.
  • Du ska bifoga ett läkarintyg och intyg från din idrottsförening till din ansökan.
  • Du skall vara mellan 12 och 20 år. (gäller hela året du fyllt 20 år)
  • Du har haft diabetes i minst två år från ansökningsdatumet.
  • Du är inte en tidigare vinnare av Accu-Chek Idrottsstipendium.

Next article