Skip to main content
Hem » nyheter » Bristande kunskap om typ 1-diabetes
Diabetes

Bristande kunskap om typ 1-diabetes

Foto: Shutterstock

Varför är kunskapen så låg om en så allvarlig sjukdom som typ 1-diabetes? Varje dag möter jag familjer som lever med typ 1-diabetes och som upplever en enorm okunskap om sjukdomen. Hur kommer det sig att kunskapen är så låg om en allvarlig och omfattande sjukdom som framför allt drabbar barn?

Sverige är mest drabbat i världen, näst Finland. Varje dag insjuknar nästan tre barn bara i Sverige i typ 1-diabetes. Ingen vet varför och inte ett enda barn eller vuxen botas. Egenvården beskrivs som den mest komplexa medicinska behandling som inte sker på sjukhus. Den kräver insulinbehandling och blodsockerkontroll dygnet runt,
livet ut.

Åsa Soelberg
Generalsekreterare, Barndiabetesfonden

Nästan var fjärde person i Sverige tror felaktigt att orsaken till typ 1-diabetes beror på livsstil.

Åsa Soelberg

Okunskapen i samhället 

Varför tar inte samhället mer ansvar? Förra året genomförde vi en undersökning bland Sveriges befolkning med hjälp av Kantar Sifo. Undersökningen visar på okunskapen som råder i samhället om denna allvarliga sjukdom. 4 av 10 tror till exempel att man ska ge insulin till en person med typ 1-diabetes som är medvetslös, något som kan sluta i katastrof. Nästan var fjärde svensk tror felaktigt att orsaken till typ 1-diabetes beror på livsstil. I vår rapport från 2022 finns alla resultat från undersökningen samt en analys om vad konsekvenserna av den låga kunskapsnivån innebär. För forskningen, för de drabbade och för familjerna.

Drabbar barn och familjer negativt

Okunskapen drabbar barn och familjer negativt på många sätt men försvårar också Barndiabetesfondens arbete med att samla in pengar till livsviktig forskning.

Ett av Barndiabetesfondens viktigaste uppdrag är att öka kunskapen om typ 1-diabetes hos allmänhet, vård och skola. Vi hoppas på större förståelse från omgivningen, ett bättre stöd i skolan och ett starkare skyddsnät i samhället. Vi vill minska riskerna för utanförskap, diskriminering och psykisk ohälsa.

Min stora drivkraft är att barn i framtiden ska kunna säga “Jag hade typ 1-diabetes, men nu är jag botad.” Barndiabetesfondens övertygelse är att forskningen kan besegra typ 1-diabetes med rätt resurser och vår vision är att finna ett botemedel till år 2040.

Next article