Skip to main content
Hem » Hälsa » Därför kämpar ditt hjärta extra hårt vid diabetes typ 2
Hjärta och kärl

Därför kämpar ditt hjärta extra hårt vid diabetes typ 2

En man har ont i hjärtat.
En man har ont i hjärtat.

Den exakta orsaken till varför diabetes typ 2 uppstår är inte känd, men risken att utveckla sjukdomen är ofta ärftlig och påverkas till stor del av livsstilsval. Visst kan man inte påverka alla varianter av diabetes men det finns vissa val man kan göra för att förbättra chansen att klara sig från sjukdomen. Det få dock vet är att personer med diabetes typ 2 lider ökad risk för att bli drabbade av hjärt-kärlsjukdom såsom hjärtinfarkt och stroke.

Bidragande faktor till hjärt- & kärlsjukdomar

Enligt hjärtlungfonden finns en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom såsom hjärtinfarkt och stroke hos personer med diabetes. Båda typerna av diabetes kan leda till följdsjukdomar i kroppens små blodkärl. Högt blodsocker innebär även ökad risk för åderförfettning i de stora kärlen, något som kan leda till hjärtinfarkt eller stroke. Som tur är kan man förbättra chanserna att klara sig ifrån detta genom ett antal livsstillsval. Däribland stress.

Stress påverkar allmäntillståndet

Stress påverkar allmäntillståndet. Men du kanske inte visste att stress kan ligga till grund för diabetes typ 2 om du utsätter dig för det under en längre period? Om du är utsatt för stress, har höga krav och samtidigt har liten möjlighet att själv påverka din situation ökar mängden av stresshormonet kortisol i blodet. Ute i vävnaderna omvandlas det till kortison som ökar bukfetma och minskar insulinkänsligheten i musklernas celler. Just bukfetma är mer skadligt än till exempel fett runt höfterna.

Typ 2-diabetes blir allt vanligare

Det är inte helt klart hur många i Sverige som har diabetes i någon form då sjukdomen i vissa fall kan vara dold. Många lever faktiskt med sjukdomen utan att veta om det, men i Sverige har uppskattningsvis mellan 350 000 och 400 000 personer någon form av diabetes. De allra flesta, nio av tio, har typ 2-diabetes.

Högt blodtryck och höga blodfetter

Det finns andra hjärt-kärlkomplikationer som följer med en diabetesdiagnos, bland annat högt blodtryck och höga blodfetter. Stora befolkningsstudier visar att risken för hjärtinfarkt är två till tre gånger så stor hos personer med diabetes jämfört med personer som inte har diabetes.*


Next article