Hem » Diabetes » Forskning om typ 1–diabetes
Sponsrad

Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom som innebär att kroppen angriper och dödar de celler som producerar insulin. Insulin är ett livsviktigt hormon som behövs för att reglera cellernas energinivåer. Om kroppen inte kan producera eget insulin krävs medicinsk behandling dygnet runt. Blodsockernivåerna måste kontrolleras flera gånger om dagen och insulin måste tillföras med pump, penna eller sprutor – livet ut.

Kan resultera i allvarliga komplikationer

Trots noggrann behandling får många problem med kraftigt förhöjt eller för lågt blodsocker. På lång sikt kan detta resultera i allvarliga komplikationer såsom skador på ögon, blodkärl och nervsystem.

– Utmaningen är att hitta ett sätt att helst bota eller åtminstone mildra symtomen av typ 1-diabetes, säger Johnny Ludvigsson, professor vid H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus, som leder flera studier inom typ 1-diabetes. 


Om kroppen inte kan producera eget insulin krävs medicinsk behandling dygnet runt. På sikt kan detta resultera i allvarliga komplikationer såsom skador på ögon, blodkärl och nervsystem.

Johnny Ludvigsson
Johnny Ludvigsson
Professor och huvudprövare för diabetesstudien DIAGNODE-3
Foto: Jacek Rajkowski

Professor Johnny Ludvigsson har forskat om typ 1-diabetes i flera decennier. Han är huvudprövare för studien DIAGNODE-3, där patientrekryteringen just nu pågår. Studien utvärderar en ny precisionsmedicinsk behandling som syftar till att stoppa kroppens autoimmuna angrepp på de insulinproducerande betacellerna hos personer som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes.

Vill du veta mer? Kolla på Youtube-klippen från Diamyd Medical nedan:

Nästa artikel