Skip to main content
Hem » Diabetes » Nollvision finns för trafiken, varför inte ha det för diabeteskomplikationer?
Sponsrad

Är det möjligt att ha en nollvision för komplikationer till följd av sjukdomen?

– Absolut, en sådan vision borde vara lika självklar som nollvision för död i trafiken. Vi har verktygen och kunskapen som visar hur vi kan nå dit, säger Boris Klanger, specialist i allmänmedicin, diabetolog och verksamhetschef vid LäkarGruppen i Västerås.

Typ 2-diabetes är en sjukdom där forskningen nått långt och där sjukvården har stor kunskap och flera behandlingar att välja bland för varje enskild patients behov.

Otillräckligt behandlad typ 2-diabetes innebär en ökad risk för komplikationer som njursjukdom, ögonsjukdom och amputationer samt 2–4 gånger större risk för hjärt- och kärlsjukdom.

70 procent av kostnaderna för diabetesvård går till att behandla komplikationer som kan uppstå när patienter inte når de målvärden som satts upp för behandlingen.

– Det finns tydliga mål för hur typ 2-diabetes ska behandlas för att förbättra livskvaliteten för patienten och för att förebygga olika komplikationer av sjukdomen. Det finns moderna och effektiva läkemedel som räddar liv, men de används inte i den omfattning de borde, säger Boris Klanger.

Utan egenvård och behandling som gör att patienter når uppsatta behandlingsmål, ökar risken för allvarliga komplikationer. Högt blodtryck, höga nivåer av blodfetter, ett för högt långtidsblocksocker(HbA1c) och rökning är de största riskfaktorerna.

Boris Klanger

Specialist i allmänmedicin, diabetolog och verksamhetschef
LäkarGruppen i Västerås

Foto: Tim Sobek

Boris Klangers råd till dig som har typ 2-diabetes:

  1. Lär dig om riskfaktorerna

Ärftlighet och livsstilsfaktorer är riskfaktorer för att få typ 2-diabetes.

Om man fått diagnosen typ 2-diabetes gäller det att inte bara fokusera på blodsockret. Det är viktigt att sluta röka, börja motionera, behandla högt blodtryck och höga kolesterolvärden. De här riskfaktorerna multiplicerar varandra och kan tillsammans innebära en mycket hög risk för exempelvis hjärtinfarkt.

2. Du kan göra mycket själv

Intensiv livsstilsförändring med promenader och motion, förbättrad kost och rökstopp vid förstadiet till typ 2-diabetes minskar risken för att utveckla sjukdomen. För den som har typ 2-diabetes är livsstilsåtgärder i kombination med mediciner effektivt för att förbättra värdena och minska risken för komplikationer.

3. Håll koll på dina värden

Normalvärdet för HbA1c, måttet på blodsockernivån de senaste två-tre månaderna, ligger hos icke-diabetiker på mellan 27 – 42 mmol/mol. Har du över 48 mmol/mol klassas det som diabetes.

Vi vet att risken för komplikationer vid typ 2-diabetes börjar öka redan vid  ett HbA1c över 42. Därför är det viktigt att man som patient håller koll på sina värden och försöker nå ett HbA1c på 42 eller lägre, åtminstone om man inte behandlas med läkemedel som kan ge för lågt blodsocker, hypoglykemier, såsom insulin, enligt Boris Klanger.

4. Det finns riktlinjer för behandlingen

Som patient har du rätt att veta vad som är målet med just din behandling. Fråga din läkare vilka målen är, vilka resultat du kan förvänta dig, hur ni ska nå dit? Typ 2-diabetes behöver inte vara problematiskt och det finns fantastisk hjälp att få.

SE22DI00072 nov 2022

Next article