Skip to main content
Hem » nyheter » Stamcellsforskning ger hopp till drabbade
Sponsrad

Sverige är ledande när det kommer till forskning kring typ 1 diabetes. Flera lovande studier för att förhindra, lindra och bota typ 1 diabetes pågår just nu. 

För Elin Cederbrant, 24, och Ella Wahlgren, 15, som båda lever med typ 1 diabetes var det ett lätt beslut att själva delta i kliniska studier. Både för sin egen skull och för möjligheten att hjälpa forskningen framåt. 

– För mig har det alltid känts viktigt att bidra till forskningen, både före och efter jag fått min diagnos, säger Elin 

Elin diagnostiserades 2010, efter att ha följts i en studie sedan födseln där det upptäckts att hon hade ökad risk för att utveckla sjukdomen. Elin och Ella, som båda bor i Växjö, möttes efter att Ella fått sin diagnos i början av 2023.  

– Vi pratade om insulinpumpar, sensorer och allt möjligt som har med typ 1 diabetes att göra. Jag visste också att de sökte personer i just Ellas ålder till en studie med stamceller, berättar Elin 

Insulinproducerande celler bryts ner

Vid typ 1-diabetes bryts de insulinproducerande cellerna gradvis ner av det egna immunförsvaret. Studien undersöker om behandling med celläkemedlet ProTrans kan bevara de insulinproducerande betaceller som finns kvar. Om man kan bevara en del av insulinproduktionen kan livet med typ 1 diabetes bli enklare och risken för framtida komplikationer minskar. Effekten av behandlingen utvärderas genom att patientens kroppsegna insulinproduktion mäts före och efter behandling. 

–Först kändes det inte så lockande att vara med eftersom det är ganska lång resa för oss och så, men sen insåg jag att det var en möjlighet för mig själv att faktiskt få något som kommer kunna hjälpa mig i min sjukdom framåt, berättar Ella. 

Ökad insulinproduktion

Resultat från en tidigare studie på vuxna visade att de som behandlades med ProTrans hade bevarat en högre insulinproduktion efter 12 månader jämfört med de som behandlades med placebo. Två av nio patienter som behandlats hade till och med ökat sin insulinproduktion efter ett år. Nu hoppas man på samma positiva effekt hos barn. 

– Vi visste att det hade gett bra resultat på vuxna, så det var en drivkraft när vi valde att jag skulle gå med i studien, fortsätter Ella.  

Barn och ungdomar mellan 12–21 år som fått typ 1 diabetes de senaste sex månaderna erbjuds medverka i studien där effekten av läkemedelsbehandlingen jämförs med placebo och en utvärdering sker ett år efter behandlingen. 

Ella har nu varit med i studien i nästan 1 år och varit i Uppsala på flera besök hos teamet som jobbar med studien.   

– Det känns väldigt bra, nu har jag lärt mig mer om hur det fungerar och känner ännu mer vilken bra möjlighet det är för mig men också att det kan hjälpa många andra i framtiden, berättar Ella. 

Både Elin och Ella känner sig hoppfulla kring att typ 1 diabetes både kommer gå att förhindra och bota i framtiden. De är eniga om att det vore fantastiskt att i ett första steg kunna förhindra att fler drabbas.  

INFO

ProTrans: Stamcellsläkemedel som stoppar eller bromsar autoimmunitet som är den underliggande orsaken till typ 1-diabetes och många andra sjukdomar. 

NextCell Pharma: biotech-bolag med rötter i Karolinska Institutet – utvecklar läkemedlet ProTrans i 5 kliniska studier. NextCell har även stamcellsbanken Cellaviva. 

www.nextcellpharma.com & www.cellaviva.se 

Next article