Skip to main content
Hem » nyheter » God diagnostik med stöd av AI främjar vården
Sponsrad

När tiden är en sårbar faktor är AI ett värdefullt komplement i vården. För att exempelvis utvärdera prostatacancerbiopsier och analysera tumörceller vid bröstcancer har AI visat sig inte bara frigöra tid för patologer – utan också ge ökad patientsäkerhet och snabbare analyssvar. Men AI ersätter inte den mänskliga bedömningen.

För att möta sjukvårdens utmaning med kompetensförsörjning, finns klara fördelar att låta AI assistera i valda delar av diagnostiken – det frigör mänsklig tid och energi. Men inga tekniska lösningar vare sig kan eller bör ersätta en läkare. Det menar Sanna Rydberg, vd på Unilabs som är landets största privata aktör inom medicinsk diagnostik med fokus på patologi, laboratoriemedicin, radiologi och mammografi.

– AI är ett stöd för att avlasta våra specialistläkare och ge kvalificerat underlag för deras bedömningar, men läkaren är alltid huvudansvarig.

Evidensbaserat hjälpmedel

Studier visar att AI-system kan ge lika noggrann diagnosticering och gradering av prostatacancer som när mänskliga patologer gör diagnostiken.

– Vi är trygga med att använda AI som ett hjälpmedel i vår diagnostik. Som för all ny teknik sker omfattande utvärderingar innan och efter att de tas i bruk. Specialistläkarens bedömning finns också alltid kvar. Sedan vi under förra året tog en AI-tjänst som undersöker prostatabiopsier i drift, har vi utvärderat flera tusen fall. AI-tjänsten är träffsäker, både att utesluta cancer och att hitta tumörer, även mycket små förändringar. Den hjälper också våra patologer att bedöma hur aggressiv tumören är. AI-lösningen både påskyndar diagnostiken och ökar patientsäkerheten, säger Thomas Lindahl, medicinsk direktör vid Unilabs.

Thomas Lindahl, medicinsk direktör  & Sanna Rydberg, VD på Unilabs.
Foto: Unilabs.

AI analyserar tumörceller vid bröstcancer

Andra fördelar med AI-baserade lösningar är att den kan analysera tumörmarkörer vid bröstcancer för att ge underlag för fortsatt behandling för patienten.

– I stället för att läkaren manuellt kontrollerar förekomsten av tumörmarkörer, vilket kan ta ca 30 minuter, så klarar AI-lösningen detta på under en minut. Genom att påskynda bröstcancerdiagnostiken och göra den mer exakt, kan vi rädda liv, säger Thomas Lindahl.

Radiologi är ett annat område där AI ger kvalitetsvinster.

– Vi använder en AI-lösning som ökar bildkvaliteten vid MR-undersökningar, det stöttar inte bara det kliniska arbetet utan minskar också undersökningstiden, vilket i sin tur ökar tillgängligheten och kortar väntetider.

Next article