Skip to main content
Hem » nyheter » Smidigare patientflöden underlättar för hela sjukvården
Sponsrad

Sjukhusvården står inför en stor utmaning med ett ökat vårdbehov och begränsad tillgång på kvalificerade medarbetare. Digitala verktyg kan bidra till en effektivare patientflödeshantering och bidra till att rusta sjukhusvården inför framtida utmaningar.

På ett sjukhus förflyttas och överlämnas ofta hundratals patienter dagligen mellan olika avdelningar. Att generera effektiva patientflöden är därför en nyckelfråga i framtidens sjukhusvård. I dagsläget hanteras patientflödena i sjukhusvården ofta manuellt, vilket många gånger är tidskrävande.

Victoria Tottie
Nordenchef för Getinge Digital Health Solutions

–På många avdelningar rings ett stort antal telefonsamtal för att koordinera patientflödet mellan avdelningarna. Informationen om antalet inneliggande patienter uppdateras ofta manuellt på flera whiteboardtavlor, vilket förstås tar tid. Det finns mycket tid att spara genom att i stället göra digitala uppdateringar som blir synliga för samtliga involverade avdelningar, säger Victoria Tottie, Nordenchef för Getinge Digital Health Solutions.

Övergripande ”patient flow manager” ger resultat

De sjukhus som lyckas allra bäst med att digitalisera sin patientflödeshantering har anställt en specifik ”patient flow manager” som arbetar heltid med att säkerställa att rätt information läggs in i systemen och det i sin tur följs upp.

–Smarta tekniska lösningar är bara en av de nödvändiga pusselbitarna för en smidigare patientflödeshantering. Organisatoriska förändringar som stöttar ett nytt arbetssätt är lika viktiga. En förståelse för detta perspektiv är avgörande för att regioner och sjukhus ska få ut mesta möjliga värde av sina upphandlade system, säger Victoria Tottie.

Planera tiden mer effektivt

Genom att lägga in information om hur långt en patient exempelvis kommit i förberedelserna inför en operation kan personalen på operationsavdelningen planera sin tid på ett mer effektivt sätt. Det kan i sin tur minska medelvårdtiden per patient med uppemot 10 procent.

–Om en patient exempelvis behöver genomgå fem förberedande åtgärder innan det är dags för operation vid en specifik tidpunkt men endast två av dem har genomförts när operationstiden närmar sig frigörs tid till andra uppgifter i väntan på patienten. Samtidigt kan personalen göra en kvalificerad uppskattning över när patienten beräknas anlända till operationssalen och planera sitt arbete utifrån det, säger Victoria Tottie.

Digitala lösningar kan effektivisera

Genom användning av digitala system för att följa och styra patientflöden kan den totala tidsåtgången för patientöverlämningar minskas med uppemot 50 procent, och samtidigt höja produktiviteten med uppemot 20 procent. Huvudsyftet med den här typen av lösningar är att sjukvårdens medarbetare ska kunna frigöra mer tid till patientnära arbete.

–Även om sjukhusvården på många håll präglas av ett omfattande patientflöde och en intensiv verksamhet, är det viktigt att ta sig tid att implementera digitala lösningar som verkligen kan underlätta och spara tid på såväl kort som lång sikt. På så sätt kommer vi att bättre kunna möta både dagens samt morgondagens behov bättre, säger Victoria Tottie.

Next article