Hem » Framtidens sjukhus » Satsa lite, vinn stort – så utformar du hållbara sjukhus
Framtidens sjukhus

Satsa lite, vinn stort – så utformar du hållbara sjukhus

Foto: Shutterstock

Hur utformar vi effektiva, hållbara och patientsäkra sjukhus? Innan vi går in på lösningarna, behöver vi rätt perspektiv.

Att bygga sjukhus är dyrt. Trots det motsvarar byggprojektets produktionskostnad endast tre år av att bemanna och driva verksamheten. Det innebär att även små förbättringar i planeringsskedet får stora effekter för vårdens ekonomi – och de största förbättringarna görs i byggprojektets tidiga skeden.

De beslut som fattas i de tidigaste stadierna av planerings- och designprocessen kostar nämligen minst, men påverkar resultatet allra mest. En väl genomarbetad designprocess genererar sjukhus som är lättarbetade, läkande och utvecklingsbara, till en bråkdel av totalkostnaden. En investering som dessutom betalar sig på kort sikt, menar Anna Espling Rolf, ansvarig för sjukhusarkitektur på LINK Arkitektur.

Det visar den rättspsykiatriska anläggningen Helix prov på. Vårdavdelningarnas effektiva planering gör att säkerheten ökar och bemanningen kan minskas. Inom Västerås sjukhusområde utvecklas en vacker 20-talsbyggnad av hög kvalitet gång på gång medan yngre sjukhusbyggnader utan rätt kvaliteter rivs. Kvalitet är hållbarhet.

Anna Espling Rolf
Ansvarig för sjukhusarkitektur,
LINK Arkitektur.
Foto: Micke Lundström

Per Olsson
Hållbarhetschef, LINK Arkitektur.
Foto: Peter Westrup

Men ska hållbarhet prioriteras framför vården?

I USA beräknas klimatförändringen kosta sjukvården 820 miljarder dollar. Folkhälsomyndigheten drar samma slutsats. Paradoxalt nog står sjukvården själva för 4,4 % av våra globala koldioxidutsläpp. Så vi kan inte välja mellan människor och klimat. Men glädjande nog finns beprövade metoder redan på plats. Med fokus på grund, konstruktion, fasad, tak, innerväggar och ytskikt kan klimatpåverkan halveras. Det framkommer i en rapport från LINK Arkitektur och Multiconsult, som presenterades på European Healthcare Design Conference.

Ska vi tala om MR-kameran i rummet?

Prisökningen för att halvera klimatpåverkan landar på 5–9 % enligt beräkningar av LINKs hållbarhetschef Per Olsson. En större investering nu sparar pengar och liv på sikt. Men när pengarna för den initiala investeringen inte finns? Ja, då får vi vänta eller skapa ett större investeringsutrymme. Här har regionerna allt att vinna på att gå samman. Precis som First Movers Coalition, kan de åta sig att köpa klimatneutrala produkter när de finns på marknaden. Att premiera låg klimatpåverkan ökar efterfrågan. Då ökar utbudet och priserna sjunker.

I vår strävan att utforma hållbara sjukhus, får vi inte stoppas av rädslan för höga kostnader. Vissa lösningar kostar mer, andra lika mycket och vissa mindre. Då måste vi utmana oss själva, ifrågasätta invanda lösningar och samarbeta. Så hur utformar vi effektiva, patientsäkra och hållbara sjukhus? Med mod, samhällsansvar och samverkan, sammanfattar Anna Espling Rolf och Per Olsson.

Nästa artikel