Skip to main content
Hem » Framtidens sjukhus » Akademiska sjukhuset: Stärker vården med datadrivet kvalitetsarbete
Framtidens sjukhus

Akademiska sjukhuset: Stärker vården med datadrivet kvalitetsarbete

Foto: Tim Sobek

Akademiska sjukhuset påbörjade för ca ett och ett halvt år sedan ett arbete med att systematiskt arbeta med kvalitet på samtliga enheter och under hösten har ett baspaket för kvalitet och patientsäkerhet introducerats på sjukhuset. Enligt sjukhusdirektör Marianne van Rooijen är ett systematiskt kvalitetsarbete det absolut bästa sättet att hushålla med sjukhusets resurser. Samtidigt väcker det medarbetarnas engagemang och stolthet. 

För snart två år sedan antog Akademiska sjukhuset fyra förflyttningar som bör göras för att fortsätta vara ett ledande universitetssjukhus. Ett av dem var att arbeta mer datadrivet med kvalitet. Det innebär bland annat att varje verksamhet arbetar utifrån sina egna data, den information som visar resultaten från den egna verksamheten. 

–Genom att titta på de åtgärder och behandlingar man har satt in och analysera utfallet ser verksamheten hur de har fungerat. Därefter kan varje verksamhet ta ställning till om de bör göra något annorlunda framöver, säger Marianne van Rooijen, som i grunden är specialistläkare i obstetrik och gynekologi och har arbetat som verksamhetschef, divisionschef och biträdande sjukhuschef innan hon utsågs till sjukhusdirektör på Akademiska 2021.  

Bygger kvalitetsarbetet nerifrån och upp

En viktig utgångspunkt i det datadrivna kvalitetsarbetet är just att medarbetarna i varje verksamhet själva fått vara med och definiera sina egna kvalitetsindikatorer, de faktorer som visar deras kvalitet. 

–Vår ambition är att kvalitetsarbetet på ett naturligt sätt ska integreras i den dagliga verksamheten. Genom att bygga kvalitetsarbetet nerifrån och upp involverar och engagerar vi medarbetarna i vår strävan efter att ständigt förbättra vårdkvaliteten. Det genererar delaktighet och stolthet. För oss har det varit en resa att få i gång det systematiska kvalitetsarbetet i samtliga verksamheter, men nu har vi lagt en bra grund till vårt arbete, säger Marianne.

Baspaket för kvalitet och patientsäkerhet

Akademiska sjukhuset har lanserat ett baspaket för kvalitet och patientsäkerhet som tar ett samlat grepp kring sjukhusets kvalitetsarbete. Grundtanken är att göra det enkelt för verksamheterna att löpande utvärdera sina viktigaste kvalitets- och patientsäkerhetsparametrar.  

–Det är viktigt att arbeta systematiskt och långsiktigt med ett kvalitetsarbete som genomsyrar hela organisationen. Vi har bland annat tagit fram en dashboard i vårt uppföljningssystem. I systemet kan verksamhetscheferna enkelt jämföra resultatet av sitt kvalitetsarbete med andra verksamheter, internt och externt. För många av våra medarbetare känns det betydligt mer motiverande att vara delaktig i ett kontinuerligt kvalitetsarbete än att i första hand sträva efter en ekonomi i balans, säger Marianne. 

Marianne van Rooijen 
Sjukhusdirektör, Akademiska sjukhuset

Involvera medarbetarna tidigt

Hon är övertygad om att kvalitet och ekonomi går hand i hand. Om Akademiska sjukhusets medarbetare erbjuder sina patienter bästa möjliga omhändertagande minskar antalet reoperationer. Patienten kan även åka hem tidigare och antalet läkarbesök blir färre. Det spar resurser och resulterar dessutom i nöjdare patienter.  

– Mitt råd till andra sjukhus som vill systematisera sitt datadrivna kvalitetsarbete är att involvera medarbetarna i ett så tidigt stadium som möjligt. Gärna i arbetet med att definiera verksamhetens främsta kvalitetsindikatorer. Glöm inte att premiera de verksamheter som nått framgång i sitt kvalitetsarbete. Vi uppmärksammar exempelvis kontinuerligt ”tertialets förflyttning” genom att lyfta fram en grupp medarbetare eller en avdelning som åstadkommit en positiv förflyttning av något slag, säger Marianne van Rooijen avslutningsvis.

Next article