Hem » Framtidens sjukhus » Aktiva sjukhustak kräver rätt isolering!
Sponsrad

Terrasser, odlingar och lekplatser belägna på sjukhustak gör det möjligt för svårt sjuka och sängbundna patienter att få frisk luft. Det skapar även en mer glädjefylld sjukhusvistelse och påskyndar läkeprocessen. Men det kräver rätt förutsättningar där en viktig del är takets isolering.

För patienter som är inlagda på sjukhus under en längre tid är det viktigt med positiva upplevelser som främjar läkeprocessen. Att omvandla trista takytor till lummiga takterrasser eller lekplatser skapar en avkopplande atmosfär.  

En förutsättning för att bygga så kallade aktiva tak är säkerställa att taket tål hög påfrestning över tid och att det inte finns risk för läckage.

– Låglutande tak med tätskikt och mjukisolering i kombination med belastning ökar kraftigt risken för vattenläckage, säger Björn Ask, försäljningschef för Norden på FOAMGLAS®. Med FOAMGLAS® cellglasisolering monterat med kompaktmetoden finns inga sådana risker. Med hög tryckhållfasthet i kombination med vatten- och ångtäthet i isolerskiktet förblir byggnaden tät över hela dess livslängd.

Då FOAMGLAS® är helt ångtätt finns ingen risk för att kondensgenomträngning. Materialet sväller inte och blir inte angripet av mögel. 

Björn Ask
Försäljningschef för Norden, Foamglas
Foto: Privat

Hållbart och kostnadseffektivt

Med ökade krav på att bygga både mer hållbart och resurssnålt har FOAMGLAS® en stor fördel. Materialet har en hållbarhet så lång som 100 år*, vilket sparar både pengar och resurser. Det finns heller ingen risk för deformering. Isoleringen behåller sin form under hela sin livslängd. 

– Den långa livslängden gör att vi sparar in  flera renoveringscykler som man skulle behöva med traditionellt byggda låglutande tak. Tack vare att isoleringen är 100% vattentät är den också mer energieffektiv jämfört med andra isoleringsmaterial. Ett helt vattentätt tak är speciellt viktigt på sjukhus där dyr och livsviktig utrustning måste skyddas.

Med FOAMGLAS® isolering ökar också möjligheterna att använda ytan för olika ändamål över tid då överbyggnaden ovanför isoleringen kan bytas ut. På så vis går det även att hålla nere eventuella kostnader när man exempelvis lägger en gräsmatta eller gör om taket till en lekplats. 

Upprätthåller driftsäkerheten 

Tack vare att FOAMGLAS® isolering är obrännbar är den även ett utmärkt material ur ett säkerhetsperspektiv. Den hindrar brandspridning och förlänger tiden att rädda liv vid brand om man skulle behöva utrymma byggnaden. Den avger heller inte några farliga brandgaser.

– Sjukhus har ofta dyrbar utrustning som behöver vara igång dygnet runt. Eftersom det med ett korrekt monterat kompakttak med FOAMGLAS® cellglasisolering inte finns risk för läckage hjälper den även till att upprätthålla driftsäkerheten. Det kan gälla operationssalar eller laboratorium med känslig utrustning. Att både kunna bidra till sjukhusets säkerhet och patients välmående är något vi är stolta över, avslutar Björn Ask. 

* EPD-PCE-20200300-IBB1-EN, utgiven av IBU

Nästa artikel