Skip to main content
Hem » Framtidens sjukhus » Digitala lösningar hjälper fler – utan att belasta personalen mer
Sponsrad

Trycket är hårt på den svenska sjukvården. Det leder till att patienter inte får vård i tid och att personalen går på knäna. Genom att digitalisera och automatisera delar av patientresan, kan vårdgivare frigöra mer tid för det personliga mötet. Den digitala plattformen från Doctrin gör det enkelt att räcka till för fler – utan att öka arbetsbelastningen.

I kölvattnet av pandemin släpar en vårdskuld och en personalkris. Men med nya arbetssätt går det att lösa dessa problem. Det menar Anna-Karin Edstedt Bonamy, vd på Doctrin och specialistläkare, som förklarar hur automatiseringen gör det möjligt att leverera mer och bättre vård, med samma resurser.  

Anna-Karin Edstedt Bonamy

VD på Doctrin & Specialistläkare

Foto: Doctrin

– Idag lägger vårdpersonal en stor del av sin tid på uppgifter som inte synliggörs i ersättningsmodellen. Det kan handla om att förbereda patienter inför en vårdkontakt eller att dela provsvar. Med vår plattform blir det lättare, billigare och effektivare att utföra de vanligaste uppgifterna i vården. Det minskar pressen på medarbetarna. De kan istället lägga mer tid på det mänskliga mötet vilket är bra både för patient, medarbetare och vårdgivare, konstaterar Anna-Karin Edstedt Bonamy. Det handlar inte om att ersätta, utan att underlätta för människan.

Medarbetarna kan med vår plattform istället lägga mer tid på det mänskliga mötet vilket är bra både för patient, medarbetare och vårdgivare.

Anna-Karin Edstedt Bonamy

Snabbare vägar in i specialistvården

Vårdenheter med kroniskt sjuka patienter kan nu styra om vissa rutinkontroller till digitala avstämningar, det sparar tid. Men ibland händer det att en patient behöver nå sin vårdgivare snabbt. Hos många av de traditionella vårdgivarna kan telefontiderna ha tagit slut för dagen, och patienten tvingas vänta. 

–Det skapar en etisk stress hos personalen, samtidigt som risken ökar att tillståndet förvärras. Därför är vi glada att allt fler inom specialistvården väljer att gå över till våra digitala lösningar, som gör det möjligt för patienter att snabbt få den hjälp och vård de behöver, direkt hos sin mottagning. Behöver en annan specialistenhet kopplas in, kan det göras sömlöst i gränssnittet utan att patienten behöver börja om. Vi har sett att vården kan vara effektiv, utan att tumma på vare sig kvalitet eller arbetsmiljö, avslutar Anna-Karin Edstedt Bonamy.

Om Doctrin

Doctrin är Sveriges ledande plattformsleverantör för digifysisk vård. Doctrins lösningar används hos flera av Sveriges största vårdgivare med ca 2 miljoner patientärenden årligen. Resultaten är förbättrad medicinsk kvalitet, effektivare flöden och kommunikation, mindre stressad vårdpersonal och framför allt nöjdare patienter

Next article