Hem » Framtidens sjukhus » ApoEx och AccessCare samverkar för en effektiv och trygg läkemedelshantering
Sponsrad

AccessCare, som är specialiserade på Avancerad Sjukvård i Hemmet (ASIH) i Storstockholmsområdet, har valt att ha en farmaceut från ApoEx på plats i sin verksamhet fyra dagar i veckan. Tillsammans utvecklar AccessCare och ApoEx en effektiv, trygg och säker läkemedelshantering för framtidens ASIH.

ApoEx är tjänstespecialister inom läkemedelshantering. De är en lyhörd, innovativ och lösningsorienterad samarbetspartner till såväl sjukhusvården som ASIH.

– En farmaceut från ApoEx ansvarar för vårt läkemedelsrum samt beställningar och leveranser dit. Farmaceuten deltar även i läkemedelsronderna, vilket innebär att de vid behov kan föreslå justeringar i våra patienters läkemedelsordinationer, säger Arja Autere, verksamhetschef på AccessCare.

AccessCare är ett innovativt företag som gärna testar nya metoder och tekniker. Det kan stärka patientsäkerheten, förbättra arbetsmiljön och samtidigt effektivisera läkemedelshanteringen. De var bland annat först bland ASIH-enheterna i Stockholm med att ge antibiotika i 24-timmarspumpar och introducera droppövervakning på distans.

Arja Autere
Verksamhetschef, AccessCare.
Foto: Privat

Helhetsansvar för läkemedelshanteringen

– Med en farmaceut på plats hos oss kan våra sjuksköterskor överlåta läkemedelsansvaret till en specialist och fokusera på avancerad omvårdnad. ApoEx spar tid för våra medarbetare och ökar även patientsäkerheten eftersom vi kan garantera att varje patient får rätt läkemedel vid rätt tidpunkt och i rätt mängd. Det ökar tryggheten för oss och våra patienter, säger Arja Autere.

Hon uppskattar att ApoEx tar ett helhetsansvar för läkemedelshanteringen på AccessCare. Det inkluderar bland annat att optimera lagerhållningen, snabbt och smidigt identifiera lämpliga ersättningsläkemedel vid restnoteringar samt hålla sig uppdaterade med nya läkemedel på marknaden.

Malihe Dehvari
Driftchef, ApoEx.
Foto: Privat

– Jag ser flera fördelar med att ApoEx farmaceut deltar i våra läkemedelsronder. Om en patient exempelvis ordinerats läkemedel som inte passar ihop så kommunicerar farmaceuten det direkt till läkaren. De kan ha en löpande dialog kring hur varje enskild patient bör kombinera olika läkemedel och om läkemedlet bör ges oralt eller intravenöst. I slutänden handlar det om att optimera behandlingen för varje enskild patient. Det är väldigt värdefullt att vi kan fortsätta utvecklas tillsammans med ApoEx som en långsiktig samarbetspartner säger Arja Autere.

 – Vi har ett öppet och transparent samarbetsklimat där vi utmanar varandra och gemensamt testar nya lösningar. Jag är övertygad om att den här typen av nära samverkan kommer att bli vanligare, inte minst med tanke på att ASIH kommer att öka, säger Malihe Dehvari, driftchef på ApoEx.

Nästa artikel