Skip to main content
Hem » Framtidens sjukhus » Positiva resultat för ventagning med titthålskirurgi i benet för bypass-patienter
Framtidens sjukhus

Positiva resultat för ventagning med titthålskirurgi i benet för bypass-patienter

Foto: Shutterstock

En kranskärlsoperation (CABG) är den vanligaste formen av hjärtoperation som utförs i Sverige. En förutsättning för att kunna utföra denna hjärtoperation är en så kallad ventagning som är uttag av ett kärl (ven) från insidan av benet.

Komplikationer efter en ventagning är tyvärr vanligt förekommande och orsakar förstås onödigt lidande, förlängd sjukdomstid samt högre vårdkostnader. Incidensen av postoperativa sårinfektioner i benet kan uppgå till 20 procent hos de patienter som har genomgått en kranskärlsoperation. En del av dessa komplikationer är så pass allvarliga att de kräver någon form av kirurgisk behandling. Andra komplikationer i detta sårområde såsom känselnedsättning, postoperativ smärta samt hematom kan också förekomma.

–Komplikationer i benet gör att hjärtat, som har varit i fokus men som opererats, lätt hamnar i skymundan. Det tar också både tid och resurser, säger Shahab Nozohoor, kirurg på Skånes universitetssjukhus. 

Shahab Nozohoor

Kirurg, Skånes universitetssjukhus

Foto: Skånes universitetssjukhus

Därför har Skånes universitetssjukhus i Lund sedan ett knappt år tillbaka börjat med endoskopiassisterad ventagning som första sjukhus i landet. Med målsättningen att reducera förekomsten av ovan beskrivna problem har Thoraxkirurgiska kliniken på Skånes universitetssjukhus, Lund, i knappt ett år infört en metod för att plocka ut den ven ur benet som behövs vid bypass-operationer. De gör det med hjälp av titthålskirurgi vilket leder till att hudsnittet blir knappt 15 mm långt.  

Ett 50-tal patienter har genomgått ventagning med den här metoden. Än så länge har vi inte haft några returer.

Shahab Nozohoor

Det vill säga patienter som har återkommit på grund av tidiga eller sena komplikationer. Det kan säkert komma, men än så länge har vi inte haft det, säger Shahab, som är ansvarig för införandet av metoden på Skånes universitetssjukhus, Lund.

Positiv respons från patienterna

Responsen från patienterna har varit väldigt positiv.

–Vissa har inte ens märkt att vi har opererat i deras ben. Många frågar: ”Skulle det inte bli ett stort ärr på benet?”. När jag frågar hur det känns är patienterna fokuserade på andra saker än sitt ben, vilket är bra eftersom det är hjärtat som har opererats, säger Shahab.

Han betonar dock att han räknar med att de kommer att stöta på patienter som får vissa komplikationer när fler titthålsoperationer har genomförts. Men eftersom den första tidens resultat har varit positiv fortsätter Skånes universitetssjukhus att jobba för att fler kirurger ska kunna utföra ingreppen och att fler patienter ska kunna erbjudas kirurgi med denna metod.

Next article