Hem » Framtidens sjukhus » En tydlig väg mot framtidens vård 
Framtidens sjukhus

En tydlig väg mot framtidens vård 

Foto: Shutterstock

Vi pratar ofta om framtidens sjukvård som en idealbild av hur vården skulle kunna se ut om vi lyckades lägga alla korten rätt. I den perfekta världen, då alla samhällets ekonomisystem talar med varandra och alla tekniska lösningar går att sätta samman till en härlig helhet. Patienten i centrum och vården som ambulerande planeter runt om. Men undertonen i många av samtalen är att “det där kommer aldrig att gå”. Vi kör fast i leran, och den som kommer loss kör snabbt fast igen lite längre fram längs vägen. Åh, så deppigt tänker ni nu. Ja, lite deppigt är det allt, men det går faktiskt att hitta lösningar.  

Gapet mellan resurser och behov växer 

Som de flesta känner till ser vi att gapet mellan resurser och behov inom hälso- och sjukvården riskerar att växa. En anledning är den demografiska utvecklingen – under det kommande decenniet ökar andelen personer över 80 år med 49 procent samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder endast ökar med 4 procent. En riktig utmaning, men som det finns lösningar på. 

Digitaliseringen frigör resurser  

Låt mig illustrera med två konkreta exempel. Ett område där man ser ett stort behov av resurstillskott är inom patologin. Det har länge larmats om bristen på patologer i Sverige samtidigt som patienternas behov av diagnostik bara ökar. Med digitaliserad patologi underlättar man arbetet med att säkerställa rätt diagnos och optimal behandling för cancerpatienter, tack vare AI-verktyg. 

Ett annat exempel är distans-monitorering av patienter med pacemaker – något som ökar säkerheten för patienten, minskar onödiga resor och frigör mer tid för läkarna.

Det här är i mina ögon två ypperliga sätt att använda teknik och digitalisering för att ställa om vård- och omsorg efter de nya förutsättningarna och här spelar den medicintekniska branschen en avgörande roll.  

Anna Lefevre Skjöldebrand
VD, Swedish Medtech.
Foto: Privat

Medicinteknik – en allt viktigare omställningsmotor 

Men för att den medicintekniska branschen ska kunna bidra med full kraft i omställningen krävs rätt förutsättningar. Swedish Medtechs sektorgrupp Digital hälsa har tagit fram en road map där vi identifierat viktiga områden som behöver adresseras. För att dra nytta av de möjligheter digitaliseringen ger behövs en tydlig nationell styrning och gemensamma standarder som pekar ut hur vägarna ska se ut som vi ska köra på. När vi väl kan hålla oss kvar på vägen behöver vi stärka nyttiggörandet av all den data som genereras och som rätt använd kan utveckla vården för patienten men också skapa bättre vägar för framtidens vård och omsorg. Med andra ord, det finns en väg ur leran.

För att dra nytta av de möjligheter digitaliseringen ger behövs en tydlig nationell styrning och gemensamma standarder som pekar ut hur vägarna ska se ut som vi ska köra på.

Anna Lefevre Skjöldebrand.
Nästa artikel