Hem » Framtidens sjukhus » Sjukhustak som bidrar till glädje och läkande
Sponsrad

Med terrassodlingar och lekplatser får patienten en mer glädjefylld sjukhusvistelse som även påskyndar läkeprocessen.

För patienter som är inlagda på sjukhus under en längre tid är det viktigt att skapa positiva upplevelser. Ett sätt att göra vistelsen mer behaglig är att omvandla trista takytor till oaser för avkoppling. Exempelvis genom att plantera odlingar på takterrasser eller bygga lekplatser i anslutning till ett sjukhus barnavdelning.   

På barnkliniken på Centralsjukhuset i Kristianstad har man för att skapa glädje för barnen byggt just en taklekplats. Den rymdinspirerade lekplatsen gör det möjligt för även sjuka patienter att få frisk luft under dagarna. 

Vattentät under hela livslängden

En förutsättning för att bygga lekplatsen var att säkerställa att takkonstruktionen var i gott skick. Taket behövde exempelvis tåla att lekande barn råkar trycka ner en spade i takpappen utan risk för läckage. 

–Konventionella takisoleringssystem är betydligt mer känsliga för tryckbelastning, vattenläckage och uppfuktning av isolerskiktet, säger Björn Ask, försäljningschef för Norden på Foamglas. Vilket ökar risken för exempelvis vattenskador och korrosion. Med Foamglas kompakttakssystem finns inga sådana risker. Vår isolering förblir vatten- och ångtät genom hela byggnadens livslängd. Sjukhuset byggdes 1973 och isoleringen är fortfarande i samma goda skick som när vi installerade den. 

Björn Ask

Försäljningschef för Norden, Foamglas

Foto: Privat

Hållbart och resurssnålt

Med ökade krav på att bygga både mer hållbart och resurssnålt har Foamglas isolering en stor fördel. Materialet har en hållbarhet så lång som 100 år, vilket sparar både pengar och resurser. 

–Den långa livslängden gör att vi sparar in på flera renoveringscykler som skulle behövas med traditionellt byggda tak. På så vis är Foamglas isolering både hållbar och resurssnål. Tack vare att isoleringen är 100% vattentät är den också mer energieffektiv jämfört med andra isoleringsmaterial. Ett helt vattentätt tak är speciellt viktigt på sjukhus där dyr och livsviktig utrustning måste skyddas och kunna brukas dygnet runt.

Brand- och driftsäkert 

Tack vare att Foamglas isolering är obrännbar är den även ett utmärkt material ur ett säkerhetsperspektiv. Den bidrar till att begränsa brandspridning och förlänger tiden att rädda liv vid brand om man skulle behöva utrymma byggnaden. Den avger heller inte några farliga brandgaser.

–Sjukhus har ofta dyrbar utrustning som behöver vara igång dygnet runt. Eftersom det med vårt isolersystem inte finns risk för läckage hjälper den även till att upprätthålla driftsäkerheten. Det kan gälla operationssalar eller laboratorium med känslig utrustning. Att både kunna bidra till sjukhusets säkerhet och patients välmående, som säkra lekplatser är något vi är stolta över, avslutar Björn. 

5 fördelar med Foamglas kompakttakssystem

Läckagesäkert – Ingen fukt- upptagning i hela isolerskiktet.
Deformationssäker – Hög tryckhållfasthet.
Brandsäker – Obrännbar, hindrar brandspridning och avger inga farliga brandgaser.
Tidstestad isolerfunktion – Deklarerad livslängd på 100 år (Källa: epd-pce-20200300-ibb2-en)
Ökar nyttjandevädet på fastigheten.

Läs mer på Foamglas

Nästa artikel