Hem » Framtidens sjukhus » Operationssjuksköterskor avgörande – för patientsäkerheten 
Sponsrad

I Sverige utförs cirka 2,8 miljoner kirurgiska ingrepp varje år. Det ställer höga krav på Specialistsjuksköterskor inom operationssjukvård. Men bristen på operationssjuksköterskor skapar problem och riskerar patientsäkerheten.  

För att garantera patientsäkerheten vid en operation gäller det att allt fungerar som det ska – och att det kirurgiska ingreppet är väl förberett. Det är något som kräver omfattande kompetens.   

– Det är ett preventivt arbete i stor utsträckning. Det handlar om allt från att ventilationen är rätt till att arbetsmiljön är säker för operationsteamet, säger Kristina Lockner, ordförande för Riksföreningen för operationssjukvård, RFop.   

Kristina Lockner
Ordförande, RFop.

Även Oili Dahl, ordförande i sjuksköterskornas professionsförening, Svensk sjuksköterskeförening, belyser att man riskerar att äventyra patientens säkerhet om operationssjuksköterskan inte finns på plats i operationssalen.  

– Det är viktigt att använda alla resurser vi har – både rätt och optimerat, säger hon.  

Operationssjuksköterskor säkrar operationen  

Idag är kirurgi avancerat och operationssjuksköterskans unika kompetens för att säkra vården i operationsrummet är omfattande. De ansvarar bland annat för avancerad medicinteknisk utrustning och för att förhindra tryck- och nervskador under ingreppet. Dessutom ska de förhindra smittspridning genom att bibehålla steriliteten under hela ingreppet.  Specialistsjuksköterskor inom operationssjukvård har med andra ord en betydande roll i operationen.  

– Utför man det här utan formell kompetens ökar risken för exempelvis sårinfektion och vårdskador. Något som innebär ett stort lidande för patienterna, säger Kristina.   

Oili Dahl
Ordförande,
Svensk sjuksköterskeförening.

Personalbrist leder till nödlösningar  

En stor anledning till att många operationer och kirurgiska ingrepp saknar en operationssjuksköterska i operationsrummet stavas personalbrist. I vissa fall leder personalbristen till att vårdgivaren helt enkelt överlåter operationssjuksköterskans arbetsuppgifter på andra yrkeskategorier.  

– Alla kan lära sig några nya moment men en arbetsuppgift innehåller ofta flera moment som påverkar resultatet. Sjuksköterskans arbetsuppgift står sällan solitär, den har ofta föregåtts av en hel del beslut och kan generera följdeffekter för patienten. Att då plocka ut en liten del och tro att det fungerar är feltänkt, säger Kristina.  

Behov av nationella insatser

För att tackla bristen på Specialistsjuksköterskor inom operationssjukvård måste det komma insatser från nationellt håll, menar Kristina. De som har letat sig vidare till andra yrken måste hitta tillbaka – och kvarstannandet måste öka. Tillsammans lyfter de fram faktorer som bra ledarskap, bättre arbetsmiljö, möjlighet till fortbildning och karriärsutveckling och bra schemaläggning. 

RFop vill med sin kunskap inom operationssjukvård bidra till hållbara lösningar och delta i dialog i den påfrestande situationen med kompetensbrist så att patienters behov av operationssjukvård blir tillgodosett så långt som möjligt. 

Om Riksföreningen för operationssjukvård

Sveriges professionsförening för operations-sjuksköterskor och en sektion inom Svensk sjuk-sköterskeförening. Förenings främsta mål och uppgift är att bevaka och gagna operations-sjuksköterskornas gemensamma utbildnings- och yrkesintressen samt att främja utvecklingen av den perioperativa omvårdnaden.

Nästa artikel