Skip to main content
Hem » nyheter » Framtidens sjukhus – men först måste vi bygga vägarna dit
Framtidens sjukhus

Framtidens sjukhus – men först måste vi bygga vägarna dit

Man brukar säga att människan är ett vanedjur och att det är svårt att lära gamla hundar sitta. Det kan nog de flesta som arbetar med någon form av förändringsarbete skriva under på. 

I vården kämpar man i den dagliga verksamheten med de verktyg man har tillgängliga och det kan kännas övermäktigt när något förändras, även om det på sikt leder till något bättre. 

Runt om i Sverige byggs för närvarande flera sjukhus för att möta framtidens vårdbehov. Det är nödvändigt att tänka nytt då vi ser att gapet mellan behov och resurser ökar. Det saknas personer som kan arbeta i vården, samtidigt som vi blir fler äldre som behöver mer vård.

Möt utvecklingen med ny teknik

Ett effektivt sätt att möta denna utveckling är att använda medicinteknik. En stor del av arbetet för ett medicintekniskt företag handlar om att skapa produkter och lösningar som bidrar till bättre och effektivare diagnos, behandling och arbetsflöden för vårdpersonal, patienter och anhöriga. Det kan röra sig om att skapa ett snabbare och säkrare sätt att tolka röntgenbilder. Det kan vara ett verktyg för att planera och träna inför avancerade operationer. Det kan även handla om en förbättrad teknik som leder till snabbare läkning och återhämtning hos patienten. Medicintekniken är redskapet för att utveckla framtidens vård och sjukhus. 

Anna Lefevre Skjöldebrand
VD, Swedish Medtech

Idag går tyvärr införandet av ny teknik ofta väldigt långsamt i svensk vård. En del som blir lidande är digitaliseringsarbetet, som är en nödvändig grundbult för att nyttja mycket av medicintekniken.  

Digitaliseringen av vård och omsorg har ritat om spelplanen helt för vad som är möjligt att åstadkomma. Storheten ligger i att de olika medicintekniska lösningarna idag kan integreras med varandra för att till exempel läkaren i realtid ska kunna samla in den data som genereras för att ställa en snabbare och säkrare diagnos eller välja behandlingsterapi för sin patient. Patienten får också bättre möjligheter att förstå sin sjukdom och vara aktiv i sin behandling och rehabilitering. Men för att tekniken inte ska bli isolerade öar måste vi komma överens om och bygga den digitala motorvägen – eller ramverket.

Börja bygga det digitala vägnätet

En nödvändighet när vi planerar för framtidens sjukhus är därför att börja med det digitala vägnätet. Vi är många aktörer som ser behovet och regeringen har uttryckt att den digitala infrastrukturen är ett prioriterat område. Nu vill vi se att arbetet kommer igång. Har vi en hållbar digital infrastruktur på plats kan vi vara friare i var vi lägger våra byggnader. Patienten kan vara kvar i hemmet för diagnos och behandling, röntgenbilderna kan läsas av AI som stöd för röntgenläkaren och fysioterapeuten kan leda rehabilitering efter en höftoperation digitalt och på så sätt lättare nå patienter som har svårt att komma till sjukhuset. 

Medicintekniken är verktyget för att skapa framtidens vård och framtidens sjukhus, oberoende av var vi bygger den.

Next article