Skip to main content
Hem » Framtidens sjukhus » Ny avbildningsteknik ger forskare kompletta underlag
Sponsrad

Lumito erbjuder den biomedicinska forskarvärlden nästa generations IHC-detektionssystem. Med hjälp av Lumitos digitala bilder, producerade genom en ny avbildningsteknik, får forskare inom histologi ett mer komplett underlag för analyser och klinisk diagnostik.  

Produkten, Scizys by Lumito, utgörs av en digital scanner och ett reagenskit innehållande UCNP:s (upconversion nano particles). Partiklarnas egenskaper gör det möjligt för scannern att ta bilder med dubbla modaliteter. För varje skannat prov tas två bilder. En för morfologisk information inklusive kromogen IHC och en för IHC med UCNP som reporter. Bilderna är helt separerade i två kanaler, men helt samordnade och stapelbara. Detta gör det möjligt för användaren att studera all information i samma snitt.   

I framtiden kan plattformen ge ytterligare kanaler för multiplexering. 

Lumito
Foto: Lumito

Brightfield kromogen. HER2 med DAB.

Lumito
Foto: Lumito

Dual plex-modalitet. HER2 med DAB + PR med UCNP. Med Lumitos UCNPs kan man utforska en högre grad av plexing för IHC-prover och slipper göra en ny färgning.  

Kräver varken fryst vävnad eller mörkrum 

Avbildningarna har en högre kontrast och granularitet jämfört med traditionell immunohistokemi, vilket sannolikt ger bättre förutsättningar för beslutsstödsverktyg baserat på bildanalys och maskininlärning (AI). Dessutom är denna unika teknologi helt fri från autofluorescence och har en väldigt låg detektionströskel. Ambitionen är lansering under första delen av 2023 på segmentet forskningslaboratorier.  

Förstudier för identifiering av största nyttan 

Genom att samarbeta med forskargrupper som ligger i framkant inom sitt respektive forskningsområde får Lumito kunskap om var tekniken och produkten fungerar bäst. Men även var den gör mest nytta och var den möter forskarnas behov. Värdefull kunskap som gagnar fortsatt utvecklingsarbete av den kliniska produkten. 

Gott resultat i avslutad förstudie 

Förstudien genomfördes tillsammans med Umeå universitet och en forskargrupp under ledning av biträdande universitetslektor Daniel Öhlund. Forskargruppen avsåg att kartlägga hur man kunde använda Lumitos UCNP-teknik för att förbättra möjligheten att åskådliggöra proteinuttryck i bukspottkörtelcancer. En vetenskaplig artikel, ”Extracellular galectin 4 drives immune evasion and promotes T-cell apoptosis in pancreatic cancer”, är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Cancer Immunology Research.  

– Med hjälp av Lumitos avbildningsteknik har vi bland annat undersökt om ett visst protein sprider sig via sekretion från cancercellerna ut i tumörens stödjevävnad, tumörstromat. Lumitos teknik har inneburit bättre möjligheter, jämfört med andra immunohistokemiska metoder, att åskådliggöra utsöndrade proteiners penetrans i tumörstroma, säger Daniel Öhlund. 

Huvudförfattare till den vetenskapliga artkeln är Tommy Lidström, Ph.D., Postdoc. som säger: 

– I jämförelse med DAB färgningar är tekniken bättre för kvantifiering av signal eftersom den bruna DAB färgsignalen blir mättad väldigt snabbt vilket gör kvantifiering svårare.  

Pågående förstudier 

Lumitos första internationella förstudie   
En förstudie, med syfte att undersöka möjligheterna att med Lumitos UCNP detektera deposition av immunkomplex- och komplement i njurbiopsier har inletts i samarbete med Dr Kishore Gopalakrishnans forskargrupp vid University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust i Storbritannien: 

Dalarnas forskningslaboratorium 
Under ledning av laboratoriechef Helena Hermelin vid Dalarnas forskningslaboratorium har man initierat en förstudie för att analysera om Lumitos UCNP är kompatibla med gängse analysmetoder gällande bröstcancer.

– Fördelen med UCNP är att det i samma hematoxylinfärgade vävnadssnitt, utöver HER2, är möjligt att infärga flera biomarkörer samtidigt med möjlighet att växla mellan de olika avbildningarna för att fastställa förekomst av olika markörepitoper, säger Helena Hermelin. 

Uppsala universitet 
En forskargrupp vid Uppsala universitet och Institutionen för immunologi, genetik och patologi genomför en förstudie för att kartlägga om Lumitos teknik kan ge bättre förutsättningar för kvantifiering och bidra till en säkrare bedömning än dagens begränsade och väldigt subjektiva analysmetoder som används för klinisk diagnostik. Med hjälp av UCNP kan det ges möjlighet att göra en säkrare bedömning om tumören kan behandlas med PD-L1 hämmare eller ej. 

Vill du komma i kontakt med oss?  
Är du intresserad av att komma i kontakt med Lumito för ytterligare information ber vi dig kontakta Mattias Lundin, VD, e-post: [email protected]. Välkommen att även besöka hemsidan www.lumito.se

Next article