Skip to main content
Hem » Barn och unga » Livsviktigt att få fler barn i rörelse 
Barn och unga

Livsviktigt att få fler barn i rörelse 

Foto: Shutterstock

Majoriteten av alla föräldrar har som högsta önskan att ens barn ska må bra och vara trygga. Ofta leder detta till att föräldrar oroar sig, hjälper, tröstar och gör allt en i ens makt för att ge barn de bästa förutsättningarna för en bra uppväxt.  

I en tid där många känner stress och normer förflyttas och där samhällsutvecklingen inte alltid lyfter det som faktiskt är bäst för våra barn då kan det vara svårt att göra rätt som förälder. Därför behöver vi tillsammans vända trenden där vi just nu riskerar att göra mer skada än gott för våra barn.  

Pep-rapporten visar att endast 2 av 10 barn och unga rör sig i den utsträckning de behöver, en grundförutsättning för att må bra. Forskare världen över är överens om att ett effektivt och relativt enkelt sätt att öka mängden vardagsrörelse är att fler tar sig aktivt till och från förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter. Helt enkelt att cykla och gå mer i vardagen.  Även om vi vet allt detta så har barn och ungdomars cyklande minskat med över 40 procent sedan mitten på 90-talet, mätt i färdlängd per invånare. Antalet barn och ungdomar som cyklar till skolan har dessutom halverats under samma tidsperiod. För barn och ungas hälsa, behöver nu hela samhället göra mer för att öka mängden barn och unga som går eller cyklar i vardagen. 

Carolina Klüft
Verksamhetschef, Generation Pep.
Foto: Generation Pep.

Fatta modet att låta era barn upptäcka en värld, låt de cykla eller gå till skolan!

– Carolina Klüft

Stillasittande kan leda till sjukdom 

De senaste åren har andelen barn och unga som är stillasittande ökat och i takt med det så kan vi även se hur allt fler barn mår allt sämre psykiskt och dessutom drabbas av livsstilsrelaterade sjukdomar så som obesitas. På längre sikt ökar även risken för flera andra sjukdomar vid en stillasittande livsstil. Därför är det bokstavligt talat livsviktigt att vi nu får fler barn i rörelse, och ett enkelt och kostnadseffektivt sätt är att få fler barn och unga att gå eller cykla till skola och fritidsaktiviteter.

Samhällsaktörer måste ta ett större ansvar för att skapa en miljö, inte minst runt skolor, som uppmuntrar till aktiva transporter på ett tryggt sätt exempelvis genom minskade hastighetsgränser, fler gång- och cykelvägar och ökad möjlighet för cykelparkering i anslutning till skolor. Samtidigt behöver vi föräldrar våga släppa iväg våra barn, för olycksrisken i trafiken är extremt låg. I början bör barn cykla eller gå tillsammans med en vuxen, men så småningom bör trafiksituation, resans längd och barnets förmåga styra och att vi då vågar låta fler barn cykla eller gå till skolan.

Ibland kan samhällets normer och utmaningar stå i vägen för barnets bästa, i detta fall när det gäller barnets hälsa. Låt oss stå upp mot det, gå samman och tillsammans göra vårt samhälle bättre för våra barn.

Next article