Hem » Barn och unga » ”Barns allt sämre syn måste uppmärksammas”
Sponsrad

Enligt WHO ökar närsyntheten kraftigt, vilket på sikt kan ge besvärliga ögonsjukdomar. Men det går att bromsa utvecklingen av närsynthet hos barn och unga. Det behöver föräldrar och skola vara uppmärksamma på och känna till, menar Nordiska Myopikontrollförbundet som fungerar som en länk mellan forskning och optikbranschen.

Det är när man är ung som närsynthet, så kallad myopi, ofta debuterar och synen försämras i takt med att ögat växer. Ögats längd ökar och näthinnan kan då försvagas, vilket senare i livet kan leda till komplikationer. Det behöver däremot inte bli så, menar Johan Ryberg, legitimerad optiker och en av initiativtagarna till Nordiska Myopikontrollförbundet som tillsammans med ett nätverk av optiker, ögonläkare och forskare vill sprida vetenskaplig information för att bromsa och förhindra syn- och ögonproblem orsakade av myopi.

– Det finns behandlingsmetoder för att bromsa närsynthet och den informationen behöver nå skolor, föräldrar och optiker. Vår förening är oberoende och icke-kommersiell och verkar för att granska studier och kvalitetssäkra behandlingsmetoder.

Synundersökning varje år

För att kunna korrigera ett synfel och bromsa utvecklingen av närsynthet är det viktigt att barnets syn undersöks regelbundet.

– Att göra en ögonkontroll hos en optiker är lika viktigt som att gå till tandläkaren varje år, framförallt om man som barn har en förälder som är närsynt. Då ökar risken dramatiskt, säger Johan Ryberg.

Specialframtagna linser och glasögon

Det finns i dagsläget tre olika behandlingsalternativ som är godkända av Nordiska Myopikontrollförbundet. Antingen kan man använda specialframtagna glas som fungerar för dem som vill använda glasögon. Eller så finns det mjuka dagslinser som genom en unik teknologi bromsar utvecklingen av närsynthet. Det tredje alternativet är nattlinser som tillfälligt formar om ögats hornhinna så att man ser bra på dagen, utan linser eller glasögon.

– Dessa myopibromsande produkter har genomgått studier med fina resultat, de är CE-märkta och säkra för barn. Kan man i tidig ålder bromsa utvecklingen så att närsyntheten inte blir så kraftig, kommer barnens vardag bli enklare och en mängd ögon- och synproblem kan på lång sikt elimineras.

Johan Ryberg
Legitimerad optiker och en av initiativtagarna Nordiska  Myopikontrollförbundet
Foto: Caroline Bohn

Förebygg med mer lek utomhus

För att förebygga närsynthet rekommenderar Johan Ryberg, förutom regelbundna kontroller av barnens ögon, slutligen detta:

– Att vara ute i naturligt dagsljus har visat sig ha positiva effekter på närsynthetsutvecklingen. Det är därför klokt att byta ut långa stunder med skärmar på nära håll mot utomhusaktivitet, det kan spela stor roll för ögonens välmående.

Nästa artikel