Hem » Barn och unga » Bostadsbrist drabbar utsatta kvinnor och barn
Barn och unga

Bostadsbrist drabbar utsatta kvinnor och barn

bostadsbrist drabbar kvinnor och barn som är utsatta
bostadsbrist drabbar kvinnor och barn som är utsatta
Foto: Unsplash

Bostadsbristen är akut vilket försvårar det för utsatta kvinnor och barn att finna någonstans att bo. Situationen förhindrar förutsättningarna att få ordning på tillvaron och kunna gå vidare i livet.

Den allmänna bostadsbristen i landet är fortsatt stor. Många har inte råd att efterfråga det som byggs och låsningseffekterna på bostadsmarknaden gör det befintliga beståndet otillgängligt. De som inte har råd med de bostäder som finns hamnar utanför bostadsmarknaden. Det gör det extra tufft för utsatta ensamstående kvinnor med barn som försöker finna en bostad.

– Vi kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor som behöver finna en ny bostad vilket är svårt. I synnerhet för ensamstående mödrar med låg inkomst, konstaterar Ann Isaksson på Alla Kvinnors Hus.

Bostadsbrist drabbar både barn och vuxna

Vissa kvinnor saknar helt inkomst vilket försvårar situationen ytterligare. Barnen i tillfälliga boenden utan en fast punkt i tillvaron blir lidande. De korta placeringarna på jourhem och hotell tenderar allt oftare att bli längre än beräknat vilket inte är en lösning.

– En bostad är en förutsättning för att etablera sig på en plats och en chans att komma vidare i livet. Det bästa för de här kvinnorna och barnen är att flytta en bit bort från den tidigare bostaden. Att lämna den destruktiva livssituation man hade där för att kunna börja om på nytt, förklarar Ann Isaksson.

Kvinnorna som söker sig till organisationen lever allt som oftast med en hotbild. Det innebär ofta att de eller barnen kan ha utsatts för våld eller hedersrelaterade brott.

Inte lätt att börja om

Hon understryker att en nystart i livet inte är lätt. Det är tufft för barnen som får byta skola och lämna sina klasskamrater för att börja om på vad för dem kan vara en helt ny ort. Det är även jobbigt för mödrarna som kanske inte heller har vänner eller släkt på den nya orten.

– Situationen är inte lätt. Tyvärr är det ofta bättre att flytta en bit bort från där man tidigare bott av säkerhetsskäl. Problemet är att de flesta gärna vill bo kvar i närområdet eller i samma stad vilket försvårar processen. Speciellt om det är bostadsbrist på orten.

Bristen på bostäder kan leda till att kvinnor och barn flyttar tillbaka till våldsutövaren vilket kan få förödande konsekvenser. Många vill bo i storstäderna förklarar Ann Isaksson, men att det inte alltid är möjligt med tanke på rådande bostadssituation i Sverige.

Ofta är det bättre för de utsatta att flytta en bit bort från deras ursprungliga boendeort, allt för att minimera riskerna för dess säkerhet. Foto: Unsplash

Acceptera situationen

Många vill ha närheten till det staden har att erbjuda men verkligheten ser ofta annorlunda ut.

– Ibland måste man möta verkligheten och ta det som finns tillgängligt vilket kan innebära en flytt till en annan ort utanför storstäderna. Det är inte alltid enkelt att motivera familjer att flytta, men det finns inte alltid alternativ. Alla kan inte bo i innerstan, accepterar man att bo en timme bort exempelvis, finns möjlighet till bostad och en chans att snabbare kunna börja om.

Utökat samarbete

Ann Isaksson efterlyser ett utökat samarbete kommuner emellan för att lösa bostadsfrågan för de kvinnor som lever med en hotbild och blivit utsatta för våld. 

– Vi behöver få fram fler bostäder på ett effektivare vis så att barnen kan få slå sig till ro. Våld i hemmet påverkar givetvis de här barnen negativt. De har rätt att få känna sig trygga i en bostad som är deras hem.

Den 1 januari 2020 kommer Barnkonventionen att bli svensk lag vilket ska göra att barnens rättigheter stärks.

Nästa artikel