Skip to main content
Hem » Barn och unga » Att sätta barnens bästa först i skilsmässor
Sponsrad

En skilsmässa är ofta känslomässigt omskakande både för föräldrar och barn. Drömmarna om ett livslångt partnerskap ersätts av rättsliga processer och splittrade hushåll. Men mitt i denna turbulens är det viktigt att inse att barnens bästa alltid måste komma först.

Barn blir ofta negativt påverkade av skilsmässor och det är föräldrarnas ansvar att skydda dem från all känslomässig turbulens genom att skapa en trygg miljö och minska konflikter. Ett fungerande samföräldraskap kan göra en stor skillnad i hur barnen hanterar situationen.

–Skilsmässor är ju en emotionell process lika mycket som det är en juridisk process. Vi vill hjälpa föräldrar med det emotionella stöd de behöver för att de ska kunna prioritera barnens bästa, säger Lotta Dahlstrand, som är juris doktor i barnrätt och ansvarig för barnrättsfrågor hos Familjens Jurist.

Konsten att kompromissa

Ett avgörande steg för att göra skilsmässan så smärtfri som möjligt är att föräldrarna kommunicerar väl och kan kompromissa.

–För barnens skull är det viktigt att föräldrarna kan kompromissa om praktiska frågor, för det är oftast där som det lätt blir infekterat. Därför är det viktigt att vi jurister arbetar konfliktdämpande. Många mål som går till domstol och som påverkar barnen negativt kan undvikas genom att hjälpa föräldrarna i ett tidigt skede, säger Lotta Dahlstrand.

Lotta Dahlstrand
Juris doktor i barnrätt och ansvarig för barnrättsfrågor hos Familjens Jurist.
Foto: Familjens Jurist.

Nya arbetssätt som främjar barnens bästa

En skilsmässa vänder upp och ner på hela livet och lämnar stora frågor om boende, ekonomi och vårdnad obesvarade. Utifrån forskning och tillsammans med andra experter i samråd med kommun och domstol har Familjens Jurist utvecklat nya arbetsätt för jurister att hjälpa föräldrar att prioritera barnets bästa.

–Vi samarbetar till exempel med psykologer som ger föräldrar stöd, vi har jurister som är utbildade i konflikthantering och erbjuder ett planerings- och självhjälpsverktyg via appen Varannan vecka. Verktyget hjälper föräldrar att bygga vidare på föräldrarelationen och skapa trygghet och struktur för barnen.

Som Sveriges största juristbyrå tar Familjens Jurist en ledande roll i att förespråka barns intressen och vill sätta exempel för resten av branschen för att göra skillnad på riktigt.

–Föräldraskapet och familjen fortsätter även om parrelationen tar slut och därför är det viktigt att föräldrarna samarbetar för att skapa ett tryggt föräldraskap. En skilsmässa må i sig vara ett slut, men det är också en början till ett nytt kapitel i livet, avslutar Lotta Dahlstrand.

Next article