Skip to main content
Hem » Barn och unga » Vitt snus – ungdomars nya väg in i nikotinberoende 
Sponsrad

Den 1 augusti 2022 infördes 18-årsgräns för så kallade tobaksfria nikotinprodukter, däribland vitt snus.  

Mot bakgrund av hur tobaksbolagens aggressiva marknadsföring av det vita snuset lavinartat ökat snusandet bland unga tjejer är åldersgränsen välkommen. Nästan alla som fastnar i nikotinberoende gör det under tonåren, vilket gör ungdomar till tobaksindustrins viktigaste målgrupp. Många av de som provar vitt snus har varken rökt, snusat traditionellt snus eller använt e-cigaretter tidigare. Vitt snus är ungdomars nya väg in i nikotinberoende.  

Vitt snus framställs i reklamen som ett fräschare alternativ till traditionellt snus. Men det är precis lika farligt. Bland riskerna med det vita snuset kan nämnas att nikotin främjar en pågående cancerutveckling, ökar hjärtfrekvens och blodtryck, och snusare löper 70 % större risk att drabbas av typ 2-diabetes. Nikotinanvändning under graviditet påverkar också fosterutvecklingen, bland annat i form av skadliga effekter på lungutvecklingen, ökad spädbarnsdödlighet, för tidig födsel och låg födelsevikt. Och effekten finns kvar under lång tid. Ny forskning visar att barn vars mammor använt snus under graviditeten fortfarande vid sex års ålder har högre blodtryck, stelare kärl och högre hjärtfrekvensvariabilitet i jämförelse med andra jämngamla barn. 

Niclas Malmberg
Vice ordförande, Riksförbundet VISIR (Vi som inte röker).
Foto: Miljöpartiet de gröna

Ytterligare skärpning krävs  

Nikotin orsakar också permanenta förändringar i hjärnan, bland annat ökar det benägenheten att också använda alkohol och andra droger. Effekten kvarstår alltså även om man slutar tillföra nikotin. Forskningen visar också att nikotinanvändning kan leda till försämrade kognitiva förmågor såsom minne, uppmärksamhet, koncentration, inlärning och impulskontroll, och dessutom ökar risken för psykisk ohälsa. 

Införandet av 18-årsgräns på köp av vitt snus var ett steg i rätt riktning. Men ytterligare skärpning av lagstiftningen behövs för att vända trenden med att allt fler hamnar i nikotinmissbruk med vitt snus som inkörsport. Dels måste det till ett förbud mot smaktillsatser som finns för att locka barn och unga att testa. Dels är marknadsföringsreglerna för vagt formulerade. Det enda rimliga är ett totalförbud mot alla typer av reklam för tobaks- och nikotinprodukter, inklusive det vita snuset. 

Next article