Hem » Barn och unga » Bromsa utvecklingen av närsynthet hos barn – det går!
Sponsrad

Kisar barnet, eller lutar sig fram för att se bättre? Det här kan vara tidiga tecken på närsynthet och bör undersökas med syntest. Genom att agera tidigt kan du få nödvändiga råd och lösningar för skarpare syn, och dessutom sakta ned närsynthetens utveckling. 

Har du lagt märke till tecken på närsynthet hos ditt barn, och sedan fått detta bekräftat av ögonläkare? Din första reaktion är förmodligen att boka en tid hos optikern och köpa glasögon för att korrigera närsyntheten. Det är inte konstigt om du resonerar så här, men det är inte hela bilden när det gäller närsynthet! Optiska standardglas korrigerar närsyntheten temporärt för att garantera bra syn, men det förhindrar inte att den kan förvärras. Hittills har olika lösningar funnits tillgängliga för att kontrollera barns närsynthet: ortokeratologi (nattlinser, Ortho-K), progressiva kontaktlinser för användning dagtid samt farmaceutiska produkter – i synnerhet atropinögondroppar. Dessa lösningar har dock flera begränsningar och kräver föräldrars tillsyn och engagemang.

För att lösa dessa problem och hjälpa ditt barn i vardagen har Essilor utvecklat en ny generation glasögonglas som revolutionerar närsynthetskontroll: Stellest™glas. Essilor® Stellest™ glas både korrigerar och kontrollerar barnets närsynthet. Dessa högpresterande glas som bromsar utvecklingen av närsynthet är resultatet av många års forskning. Stellest™ korrigerar närsynthet, ger skarp syn på långt håll genom ett enkelslipat synområde samt närsynthetskontroll genom H.A.L.T.*-teknologi. H.A.L.T.*-teknologin utgörs av en konstellation osynliga** mikrolinser som skapar en volym av ofokuserat ljus framför näthinnan och följer dess form. Signalvolymen fungerar som ett skydd mot ögats längdtillväxt och därmed utvecklingen av närsynthet. Essilor® Stellest™ glas bromsar utvecklingen av närsynthet med i genomsnitt 67 %***.

Stellest™ glasen är estetiska, säkra och enkla att använda. Lär dig mer om Stellest™-lösningen, glas designade för barn med närsynthet. Fråga din optiker för mer information!

Fotnoter
* Highly Aspherical Lenslet Target
** Estatisk finish
*** Bao, J., Huang, Y., Li, X., Yang, A., Zhou, F., Wu, J., Wang, C., Li, Y., Lim, E.W., Spiegel, D.P., Drobe, B., Chen, H., 2022. Spectacle Lenses With Aspherical Lenslets for Myopia Control vs Single-Vision Spectacle Lenses: A Randomized Clinical Trial. JAMA Ophthalmol. 140(5), 472–478. https://doi.org/10.1001/jamaophthalmol.
2022.0401

Nästa artikel